Het koffiehuis

Op zondag 13 oktober willen we na de kerkdienst weer bij elkaar “op de koffie gaan”. Iedereen wordt hiervoor uitgenodigd, ook als u niet de kerkdienst hebt bezocht.

U kunt zich opgeven om als gast bij iemand koffie te gaan drinken, maar het is ook mogelijk om zelf uw huis open te stellen voor gasten. Het is de bedoeling om ongeveer vier personen te ontvangen. Kinderen zijn ook van harte welkom. Vanaf 11.00 uur kunt u gasten verwachten of wordt u ergens verwacht. Het duurt tot ongeveer 12.30 uur.

Er liggen intekenlijsten in de kerk, maar u kunt zich ook opgeven via: jvandekolk@kpnplanet.nl

Graag duidelijk aangeven of u gast wilt zijn of zelf gasten wilt ontvangen en met hoeveel personen u deelneemt.

U kunt uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven. Ongeveer vijf dagen van tevoren nemen we contact met u op, ook als u aangeeft alleen gast te willen zijn. Opgeven kan tot 7 oktober.

Graag tot ziens!

De contactcommissie van de Kapel