Profielschets predikant Hulshorst

De kerkenraad van de wijkgemeente Kapel Hulshorst heeft een profielschets opgesteld van de te beroepen predikant. Hieronder vind je deze profielschets.

Via deze link is de pdf te downloaden met daarin – naast de profielschets – ook heel veel informatie rondom Nunspeet en Hulshorst, zowel op het gebied van wonen, geschiedenis en natuurlijk kerkenwerk.

Van onze nieuwe predikant verwachten wij :

Algemene kenmerken

 • Dat hij dicht bij God leeft.
 • Dat hij de Bijbel bestudeert.
 • Dat hij een intens gebedsleven heeft en zowel in zijn privé als in het gemeentelijke leven de wil van God zoekt te volgen.
 • Dat hij zich verbonden weet met de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de PKN maar vooral ook dat hij past binnen de gemeenschap in Hulshorst.
 • Dat hij een bruggenbouwer is die gemeenteleden met elkaar verbindt en recht doet aan de verschillende geloofsbelevingen binnen onze gemeente.

Prediking en eredienst

 • Dat hij een enthousiast en inspirerend prediker van Gods Woord is, gericht op toepassing in het persoonlijk leven.
 • Dat zijn prediking communicatief sterk is in helder en hedendaags taalgebruik.
 • Dat hij de jongeren van de gemeente in de prediking aanspreekt.
 • Dat hij bereid is om in de diensten de (herziene) Statenvertaling te gebruiken en de psalmen wil laten zingen uit de berijming van 1773, maar ook open staat voor de liederen uit ‘Op Toonhoogte’, Weerklank en Johannes de Heer.

Gemeenteopbouw en pastoraat

 • Dat hij zich van harte inzet voor het pastoraat en het bezoeken van mensen belangrijk vindt en daarbij trouw zal zijn in het bezoeken van de ernstig zieken en hen die in crisissituaties verkeren.
 • Dat hij goed kan luisteren, openstaat voor mensen en een oprechte interesse heeft voor hun vreugde problemen en vragen.
 • Dat hij in omgang en taal jongeren aanspreekt.
 • Dat hij missionair bewogen is.

Samenwerking en inzet

 • Dat hij luistert naar wat in de gemeente leeft en samen met de kerkenraad besluiten wil nemen, met hen wil samenwerken en vooral samenbindend wil zijn.
 • Dat hij een sterke leider is, die binnen meerdere overlegstructuren visie helpt ontwikkelen.
 • Dat hij een teamplayer is binnen het ministerie van predikanten.
 • Dat hij organisator/manager is voor de diverse activiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba van Kapel Hulshorst, Gerrit Visch.