Giften en bijdragen

Tijdens een aantal momenten in het jaar krijgt u een verzoek voor een bijdrage. De belangrijkste zijn:

  • Actie kerkelijke bijdrage. Deze wordt gehouden in de maand januari. De kerkelijke bijdrage is de grootste inkomstenbron van onze gemeente.
  • Solidariteitskas. Hiervoor ontvangen alle belijdende leden en doopleden (vanaf 21 jaar) een verzoek tot betaling. Jaarlijks wordt onze gemeente door de landelijke kerk aangeslagen om voor al haar belijdende leden € 5,- per lid af te dragen. De landelijke kerk betaalt hier onder andere het pastoraat  onder doven en pastoraat in de krijgsmacht van, maar steunt hiermee ook armere gemeentes.
  • Verjaardagsfonds. Rondom de verjaardag ontvangen gemeenteleden van 18 jaar en ouder een felicitatiekaart. Daar zit ook een giftzakje bijgesloten. De gift komt ten goede aan het kerkenwerk binnen de gemeente.
  • Voor de bid- en dankdagcollecte en voor de oudjaarscollecte worden er speciale gift enveloppen uitgereikt tijdens de voorafgaande zondag.
  • Bankrekeningen: NL73FVLB0699947502 (kerkelijke bijdrage / solidariteitskas) of NL06RABO0347589650 (overige betalingen).
  • Voor de (wettelijk verplichte) Anbi status klik hier anbi 2015