Vergaderopeningen Kerk & Israël

Jaarlijks komen we als commissie zo’n 5 à 6 keer bij elkaar om te vergaderen. Tijdens iedere vergadering wordt door de voorzitter een opening verzorgd over een Bijbelgedeelte waarbij aandacht besteed wordt aan de Joodse context.

We zijn van plan om deze openingen regelmatig te publiceren. Ze zijn voor iedereen beschikbaar door te klikken op de volgende teksten:

  • Tweedelige canon —- één verhaal!; over de verhouding Oude – Nieuwe Testament.