Nieuwe Wheme – stand van zaken juni 2017

Dinsdag na Pinksteren, nu gaat het gebeuren, hekken worden en zijn geplaatst, firma Lokhorst is met zwaar materiaal aanwezig om de schop in de grond te zetten, 2 archeologen hebben groen licht gegeven en binnen een mum van tijd staat alles weer stil. Een olietank van 5 meter lang en een doorsnee van 3 meter, die ongeveer 30 jaar daar gerust heeft naast de kerk, achter de toren wordt bloot gelegd . Een ieder die bij deze ontdekking aanwezig is valt stil. Letterlijk. Risico’s van lekkages worden onderzocht, grond monsters genomen en op kweek gezet en alles schuift minstens 1 week op. De tank zal na de uitslag van de bemonstering verwijderd worden en de grond gesaneerd en de nota valt daarna op de mat.

Dan maar aan de kant van Prima beginnen met graafwerk. Gevolg:  er komt een zinkput en een groot gedeelte van een fundament aan de oppervlakte, volgens de archeologen een gedeelte van een oude boerderij en volgens ingewijden moet er op die plaats ook nog een tank liggen die bij de eerdere sanering  “Tankslag’’ leeg is gemaakt en vol zand is gemaakt. Deze is nog steeds niet gevonden.

Totaal gevolg: het bouwen van de kelder is voor een paar weken opgeschort. De kelderbouwer zal bezien hoe hij op een later tijdstip deze werkzaamheden in kan passen.

Verder zijn nu bijna alle vergunningen afgegeven. Alleen voor het afvoeren en bemonsteren van het bemalingswater vinden nog gesprekken plaats met waterschap en provincie.

In de afgelopen weken bereikten ons vragen die betrekking hebben op de veiligheid tijdens de zondagse diensten in de kerk. Op 4 mei is er inspectie geweest door brandweer en politie. In het rapport dat door hen is opgemaakt geven zij aan dat het gemiddeld gebruik van 4 uur per week en daarbij 4 grote uitgangen en een uitgang onder de toren, een aanvaardbaar risico is voor 850 personen. Met deze gegevens, opgesteld door bevoegde medewerkers van brandweer en politie, voelen wij ons in het materiële veilig .

De interieurcommissie heeft goede vorderingen gemaakt. De door een medewerker van het architectenbureau aangedragen gedachte, “laat kleur en sfeer van de kerk terug komen in de Nieuwe Wheme” heeft bijgedragen tot goede ideeën die verder uitgewerkt worden.

Ik realiseer me dat een deel van deze rubriek een negatieve klank heeft, maar toch gaan wij gesterkt verder met de wetenschap dat de Nieuwe Wheme  onder Zijn toezicht en op Zijn tijd gerealiseerd wordt.

H.G. Dries Fidder