Een nieuwe Wheme, weer een stap dichter bij de realisatie

Start geldwervingscampagne

In de afgelopen paar weken hebben vele vrijwilligers uw toezegging voor de financiële bijdrage voor de realisatie van een nieuwe Wheme bij u thuis opgehaald. Na voorlopige telling is tot nu toe het mooie bedrag van € 193.000,– aan toezeggingen en giften ontvangen.

Voorafgaand aan de gemeentebrede geldwervingsactie had het College van Kerkrentmeesters al € 283.000,– aan toezeggingen ontvangen van gemeenteleden en dorpsgenoten die het initiatief voor een nieuwe Wheme een warm hart toedragen.

Dit betekent dus dat er nu totaal € 476.000,– is toegezegd en geschonken. We zijn daar heel dankbaar voor. Bovenal danken we God die Zijn gemeente bouwt en voor haar zorgt.

We zijn dus nog € 24.000,– verwijderd van het startkapitaal van € 500.000,–. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om nieuwe toezeggingen voor een financiële bijdrage in te dienen bij het kerkelijk bureau. Graag zelfs!

Voortgang project Wheme

De Project Commissie Wheme (hierna: PCW) heeft eind vorige week de prijsaanbiedingen van 3 aannemers ontvangen. Deze aanbiedingen worden door de PCW beoordeeld en vervolgens wordt advies uitgebracht aan het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad.

De komende paar maanden staan in het teken van de besluitvorming over een nieuwe Wheme in de verschillende colleges.

Op 25 oktober a.s. wordt een gemeente-informatieavond gehouden waarin we u willen informeren over de finale besluitvorming betreffende de bouw van een nieuwe Wheme binnen het kader van het totaalbeleid van onze kerkelijke gemeente. U bent van harte uitgenodigd voor deze avond. Nadere informatie over het programma volgt nog.

Het is ook fijn te vermelden dat de PCW inmiddels versterking heeft gekregen van enthousiaste en deskundige gemeenteleden. Dat is mooi, want er moet nog veel werk verzet worden!

Op 12 september jl. heeft de PCW een bezoek gebracht aan vergader- en zalencentrum Rehoboth van de Hervormde gemeente Ede. Dit bezoek heeft waardevolle informatie opgeleverd die weer gebruikt kan worden bij de verdere planvoorbereiding van een nieuwe Wheme. Nieuwsgierig geworden? De volgende website geeft een goede impressie van het gebouw: http://www.rehoboth-ede.nl/

Uiteraard stellen we het bijzonder op prijs als u als gemeentelid zelf initiatief wilt nemen om een bijdrage te leveren in de PCW. In dat geval is het vriendelijke verzoek even contact op te nemen met de voorzitter van de PCW, Dries Fidder (e-mail: d.fidder9@upcmail.nl).