Openluchtdiensten zomer 2024

Geplaatst op 08-06-2024 in Nieuws

De zomer is in aantocht en daarom heeft de kerkenraad zich beraden over het ook dit jaar weer houden van openluchtdiensten.

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Nunspeet Ichthus heeft ons dit voorjaar helaas laten weten dat hij heeft besloten dit jaar niet mee te draaien met de Sionskerk in een rooster voor gezamenlijke diensten, waaronder de openluchtdiensten bij de IJsboerderij. Dat vinden we jammer maar we respecteren hun besluit.

Daarop heeft de kerkenraad voor de openluchtdiensten opnieuw de samenwerking met de andere wijkgemeenten van Hervormd Nunspeet gezocht. De Opstandingskerk en de Kapel Hulshorst hebben positief op deze uitnodiging gereageerd. Inmiddels heeft ook de Nederlandse Gereformeerde Kerk De Brug zich bereid verklaard om een openluchtdienst bij de IJsboerderij “voor haar rekening te nemen”, waar we uiteraard blij en dankbaar voor zijn.

Door het afhaken van Ichthus wordt het lastiger om tegelijkertijd een buitendienst bij de IJsboerderij en een binnendienst in de Sionskerk te organiseren. Dit wordt nog extra bemoeilijkt door de omstandigheid dat het sowieso problematisch is om in de zomerperiode voldoende gastpredikanten te vinden. Het is dan ook niet gelukt om in deze periode naast de buitendiensten voor alle binnendiensten een predikant te regelen. Met als gevolg dat op een aantal zondagen er geen morgendiensten in de kerk zullen worden gehouden.

In goed overleg hebben de wijkkerkenraden van de Kapel Hulshorst, de Opstandingskerk en de Sionskerk besloten om in de zomerperiode de volgende buitendiensten op de volgende locaties te houden. Zie hier het overzicht van de kerkdiensten met aanvangstijden, voorgangers en locatie. Tussen haakjes staat de dienstdoende kerkenraad vermeld. 

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  1. de openluchtdiensten vinden niet allemaal op dezelfde plek plaats, maar achter Molen De Maagd in Hulshorst of bij de IJsboerderij
  2. in principe is er één openluchtdienst op een zondag waarbij de andere wijken worden uitgenodigd.
  3. het karakter van sommige diensten brengt met zich mee dat de kerkenraad de gemeente dan zoveel mogelijk wil samenhouden onder één woordbediening (viering Heilig Avondmaal, afsluiting vakantiebijbelweek en opening winterwerk), hetzij in de Sionskerk, hetzij bij de IJsboerderij 
  4. aan het rooster en de locatie van de avonddiensten verandert niets.