Zorg voor jou en voor je naaste

Diaconaal doel uitgelicht, TEAR

Noodhulp Oost-Afrika

Veel landen in Oost-Afrika lijden onder voedselgebrek als gevolg van langdurige droogte en conflicten. Tear helpt in Ethiopië, Somaliland, Zuid-Soedan en Noord-Oeganda.

Een groot aantal landen in Oost-Afrika lijdt enorm onder voedselgebrek als gevolg van extreem weer. Door een lange periode van droogte – de ergste sinds tientallen jaren – zijn oogsten mislukt of tegengevallen. Vee sterft en vrouwen en kinderen moeten soms kilometers lopen om aan water te komen. In Zuid-Soedan zijn door conflicten duizenden ontheemd en zijn miljoenen getroffen. Als gevolg daarvan is er veelal niet gezaaid.

Kinderen ernstig ondervoed

Honderdduizenden kinderen zijn ernstig ondervoed en hebben dringend behandeling nodig om te zorgen dat ze niet overlijden aan de gevolgen van ondervoeding, diarree of uitdroging. De VN schat dat miljoenen mensen dit jaar gevaar lopen op ernstige voedseltekorten. Ook is er behoefte aan schoon water, sanitaire voorzieningen en goede gezondheidszorg.

Lees meer over TEAR klik op deze link

IK BEN JE NAASTE!
Binnen onze gemeente proberen we er op verschillende manieren voor elkaar te zijn. Dat betekent ook aandacht voor onze naaste die in moeilijke omstandigheden verkeert. Dit is overigens niet alleen een taak van de diaconie of de PPB-ers, maar van ieder gemeentelid. De vraag daarbij is niet zozeer: “Wie is mijn naaste”? De vraag is veel meer: “Wiens naaste kan ik zijn?”

Psycho Pastorale Begeleiding (PPB)
In iedere wijk van onze kerk zijn er mensen die worstelen met allerlei problemen. Bijvoorbeeld een burn-out, eenzaamheid, echtscheiding, relatieproblemen, gezinsproblemen, depressiviteit, verslavingen, rouwverwerking, enz.
Als u zich in één van deze problemen herkent en er graag met iemand in vertrouwen over wilt praten, dan kunnen we binnen de kerk iets voor u betekenen. In iedere wijk zijn er mensen die er voor u willen zijn: de PPB-ers. Het kan helpen bij de verwerking of aanvaarding van problemen om die met een PPB-er te delen, waardoor je het gevoel krijgt dat je er niet meer alleen voor staat. En niet alleen erover praten, maar ook in gebed alle verdriet en pijn bij God neerleggen. Het delen van problemen kan helpen om te helen. De PPB-ers volgden een tweejarige cursus en hebben geheimhoudingsplicht.

“De drijfveer van de PPB-ers is de liefde van Christus voor de naaste in nood.”

Als u/jij hier meer over wilt weten of weleens met een PPB-er zou willen praten, neem dan contact op met uw wijkpredikant of met de coördinator van de PPB.

Zorgen

U heeft zorgen en zoekt hulp maar u weet niet precies bij wie u daarvoor moet aankloppen. De diaconie kan u helpen om de juiste instantie of organisatie te vinden. Samen met een diaken wordt er gekeken bij wie u het beste terecht kunt voor uw probleem. U hoeft niet bang te zijn dat uw verhaal op straat komt te liggen. Tijdens de bevestiging van een diaken is er een soort eed afgelegd, zeg maar een belofte van geheimhouding. Geheimhouding is gewaarborgd.

Heeft u  zorgen omdat u in de financiële problemen bent geraakt, of weet u niet meer of het wel gaat lukken? Wacht niet te lang! De diaconie kan u in deze gevallen ondersteunen met advies en concrete hulp. Hoe eerder u aanklopt, hoe beter we kunnen helpen.

Ook als u behoefte heeft aan praktische hulp kan de diaconie iets voor u betekenen. Bijvoorbeeld een verhuizing van een alleenstaande die geen hulp kan krijgen. De diaconie komt vaak in actie als de officiële instanties geen hulp kunnen bieden.

Hulporganisaties

Links naar andere hulporganisaties vindt u hier.

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2018 Hervormd Nunspeet