Diaconaat dóór en vóór de jeugd

Jeugddiaconie

Omzien naar elkaar. Binnen onze gemeente geldt dit zeker ook voor de jeugd tussen de 6 en 18 jaar. Vanuit het evangelie worden wij gestimuleerd om de jeugd bewust te maken van hun positie in de gemeente. Diaconaat is niet alleen een taak van volwassen gemeenteleden; het hoort in de hele gemeente thuis. Het aanleren van een diaconale houding bij de jeugd is een waarde die van essentieel belang is voor het functioneren als christen in de gemeente en in de maatschappij.

Binnen het jeugddiaconaat is een tweedeling te maken, namelijk: diaconaat dóór de jeugd (praktisch handelen) en diaconaat vóór de jeugd (hulp aan jongeren). In het beleidsplan jeugddiaconaat 2016-2020 is dit verder uitgewerkt, dit kun je hier downloaden.

Het jeugdwerk en daarmee ook het jeugddiaconaat is wijkgeoriënteerd. In elke wijkgemeente zijn één of twee jeugdouderlingen en één jeugddiaken actief, zij stemmen regelmatig de lopende zaken af. Alle jeugddiakenen nemen deel aan de (centrale) Diaconie en vormen hieronder de Jeugddiaconie. Er wordt ongeveer 6 keer per seizoen vergaderd. Eén jeugddiaken is afgevaardigde naar de Jeugdraad, hierin wordt door de centrale jeugdambtsdrager het jeugdwerk gemeentebreed met de jeugdouderlingen en de jeugddiaken afgestemd.

Diaconaal project 2016-2017

De jeugddiaconie promoot ieder jaar een project om de jeugd in onze gemeente bewust te maken van de nood die andere kinderen, tieners en jongeren treft, en ze te helpen in hun situatie.
Dit jaar hebben we gekozen voor een project van Open Doors: Extra noodhulp in Irak en Syrië. Hier kun je meer informatie downloaden: Noodhulp-Irak-en-Syrie. Je kunt ook op de website van Open Doors kijken (opendoors.nl).

Vragen

Mocht je een vraag of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met één van de jeugddiakenen:

Diederick Kolkman
Jeugddiaken Opstandingskerk
06 3422 0878
Bert van den Bosch
Jeugddiaken Sionskerk
06 1007 6212
Gerald van de Put
Jeugddiaken Dorpskerk Noord
06 1264 7020
Paul van den Berg
Jeugddiaken Dorpskerk Centrum
06 4848 4271
Dik Kroeze
Jeugddiaken Hulshorst
06 1003 3225

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2018 Hervormd Nunspeet