De vijfvoudige bediening

Afgelopen zondag en met Hemelvaart hebben we uitgebreid gekeken naar de vijfvoudige bediening van de Here Jezus. Hij is de Apostel, Profeet, Evangelist, Herder en Leraar. Jezus heeft deze vijf bedieningen uitgedeeld aan de hele gemeente. Op deze manier wordt Hij in en door onze levens vermenigvuldigd.

Paulus schrijft dat aan ieder van ons de genade is gegeven (Efeze 4:7). Dat betekent dat iedereen een zogenaamde basisbediening ontvangt. Het is de bedoeling dat we in alle opzichten, in zowel onze basisbediening als in de andere bedieningen (of dimensies), groeien. Zo mogen we als discipelen steeds meer op Jezus gaan lijken. Dan zullen we als gemeente als én individuele gelovigen (nog meer) geestelijk volwassen worden waardoor de volheid van Christus zichtbaar wordt (Efeze 4:13).

Welke (basis)bediening heb ik dan ontvangen? Een paar aanmoedigingen om hier achter te komen: Vraag het aan de Here Jezus, Die uitdeelt. Praat er met elkaar over: Welke bediening denk jij dat ik zou kunnen hebben ontvangen? Je kunt daarnaast een online testje doen.

Deze test komt uit het boek ‘Een cultuur van discipelschap’ (2013) van Mike Breen. Het is een duidelijk en praktisch boek over wat discipelschap is en hoe je daarin kunt groeien.

We bidden dat we als gemeente (menigte van discipelen) verder mogen groeien in het volgen van Jezus Christus. Dat we in de kracht van Zijn opstanding mensen van het Koninkrijk der hemelen hier op aarde zullen zijn. Mensen van hoop, troost en bemoediging, die als verwonde genezers op een moedige wijze achter Hem aan blijven gaan.

Ds. David ten Voorde