Openstelling kerkzaal voor stilte, gebed of gesprek

Vanaf 2 juni is de kerkzaal opengesteld op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur. Speciaal voor iedereen die behoefte heeft aan een moment van stilte voor zichzelf, voor persoonlijk gebed of een gesprek.

We kunnen ons voorstellen dat de afgelopen maanden een spannende en onzekere tijd voor u is geweest. Uit het niets is onze samenleving, zoals we die gewend waren, overhoop gehaald door een angstaanjagend virus.

Dat geldt ook voor onze kerkelijke samenleving. Het niet doorgaan van onze diensten op zondag is een groot gemis voor ons allemaal. Er zijn hier en daar enkele lichtpuntjes voor openstelling tot 100 personen vanaf 1 juli, maar onzeker blijft het voorlopig wel. We kunnen ons voorstellen dat met name onze ouderen en personen met gezondheidsproblemen die in de risicogroep vallen, terughoudend zijn in het bijwonen van de diensten.

Om er als gemeente voor elkaar en anderen te zijn en om elkaar te bemoedigen, heeft de kerkenraad besloten om twee avonden in de week de kerkzaal een uur open te stellen voor mensen die even behoefte hebben aan tijd voor zichzelf en/of tijd met God. Aan een stiltemoment, gebed of een gesprek met een broeder of zuster van de gemeente. Even tot rust komen in de kerk, in de aanwezigheid van onze Heiland en Verlosser, de Here Jezus Christus.

De Here Jezus zegt tegen zijn discipelen en tegen ons in Mattheus 18:19-20:”Verder zeg Ik u dat, als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.”

Als u/jij toch al van plan was na het avondeten een rondje te fietsen of een stukje te wandelen, kom dan even aan in de Opstandingskerk. U bent van harte uitgenodigd hiervan gebruik te maken.

Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM m.b.t. het maximaal aantal personen, ontsmetten en afstand tot elkaar. We verzoeken u, voordat u de kerk binnengaat, kennis te nemen van het protocol op de toegangsdeur van de kerk.