Winterseizoen Opstandingskerk

Afgelopen zondag 10 september was er in de verschillende diensten aandacht voor het winterwerk. In elke wijkgemeente mogen er weer mooie activiteiten beginnen. Hieronder een overzicht van het werk in de Opstandingskerk. Het clubwerk, catechisaties, kringwerk en al het overige mogen weer starten. Niet zomaar activiteiten maar allemaal ter opbouw van Gods koninkrijk. Niet als tijdverdrijf voor de donkere avonden, maar om te mogen groeien in geloof. Samen leren, ontdekken, vieren, dienen en geloven.
Ook dit jaar zijn er weer veel vrijwilligers die hun tijd geven om te werken in het kinder- en jeugdwerk. Zij hebben een belangrijke rol in het geloofsleven van onze kinderen en jongeren. Wij willen dan ook aan u vragen deze mensen te steunen door uw gebed. Zodat we samen de volgende generatie kunnen helpen en begeleiden in hun groei in het geloof.

START WINTERWERK OPSTANDINGSKERK
Tijd voor jou
Vanaf zondag 10 september zijn we begonnen met 2 groepen i.p.v. 1 groep ‘Tijd voor Jou’. De groep wordt voortaan opgedeeld in de kleuters ( groep 1, 2, 3-tot kerst) en een oudere groep (groep 3 (vanaf kerst), 4 en 5 ). Ook zal er gebruik worden gemaakt van een nieuwe methode en zijn de teams kleiner geworden. Het is de bedoeling dat er een klein vast team van mensen is per leeftijdscategorie om zo meer binding te krijgen tussen de kinderen en de leiding.
Omdat we helaas niet voldoende ruimte hebben in de Opstandingskerk om ook tienertijd tegelijk te houden en de programma’s goed te draaien hebben we naar een oplossing gezocht wat betreft de ruimte. Dit hebben we opgelost door 2 lokalen te gaan gebruiken van basisschool De Schakel. Dit betekent dat de tieners 1 keer in de maand en de oudste groep elke week Tijd voor Jou in De Schakel zullen hebben.
Iedere week krijgen de kinderen een brief mee naar huis met tips en ideeën om doordeweeks ook thuis met de ouders/verzorgers en de rest van het gezin met het onderwerp van zondag aan de slag te gaan. We hopen dat we op deze manier samen als gezin en kerk de geloofsopvoeding van de kinderen verder vorm te kunnen geven.
Laatst genoemde is één van de redenen waarom de aanpak van ‘Tijd voor jou’ is veranderd. We willen als kerk graag gedegen onderwijs bieden op een niveau dat past bij de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Het is de wens om zo samen met de ouders de geloofsopvoeding vorm te geven en de kinderen een goede basis mee te geven. We hopen en bidden dat op deze manier de zondagse samenkomsten als een fijne en veilige plek mogen worden ervaren door de kinderen.
Voor vragen of opmerking over Tijd voor Jou in de Opstandingskerk kunt u contact opnemen met:
Eric Marchand

Jezusvertrouwers
De club ‘Jezusvertrouwers’ zal ook weer gaan beginnen. Deze club is voor groep 5, 6, 7 van de basisschool. De club word één keer in de 2 weken gehouden op donderdagavond van 18.30-20.00 in de Opstandingskerk. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met: Marina Ekelmans of Karin Bouw.

Rock Solid
Rock Solid is een te gekke tienerclub voor de tieners uit groep 8, 1e klas en 2e klas. De club is 1 keer per 2 weken op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur in de Opstandingskerk. De eerste avond is 17 september. Vind je het leuk om een te gekke tijd te hebben, leuke spellen te spelen, na te denken over een thema en te kijken wat de bijbel hierover zegt? Dan ben je van harte welkom! Ook als je in groep 7 zit en je hoort wat betreft leeftijd in groep 8 wees welkom.

Catechisatie
Ook de verschillende catechisaties starten weer in de week van 10 september. Samen als gemeente mogen we jongeren dingen meegeven. Niet alleen tijdens de catechisatie natuurlijk maar elk moment van ons leven. De catechisaties kunnen je helpen om na te denken over het geloof, te leren en te ontdekken, je vragen te stellen, samen met andere leeftijdsgenoten. Als gemeente bevelen we dit van harte bij jou aan. Misschien twijfel je wel of je gaat of komt een bepaalde avond niet uit. Spreek de predikant of jeugdouderling aan met je vragen.

Dichterbij
Al verschillende jaren ligt het blaadje Dichterbij er voor de kinderen. Iets waar de afgelopen jaren de familie Van Moort voor heeft gezorgd. Hartelijk dank daar voor. Als jeugdwijkteam zijn we ons aan het bezinnen hoe we jeugdwerk vormgeven in onze wijk. Hoe kunnen we jongeren op laten groeien tot ‘zelfstandig volwassen’ christen. Een soort van leergroeiplan van 0 tot 18 jaar. Wat hebben ze op welke leeftijd nodig en hoe kunnen we dit vorm geven? Eén van de uitkomsten is de aanpassingen bij Tijd voor Jou. Omdat we denken dat we de kinderen tijdens Tijd voor Jou al op hun niveau meenemen, hebben we besloten om te stoppen met Dichterbij. Mocht het zijn dat u denkt dat u kind dit erg zal missen en het hen helpt in hun geloofsopbouw, willen we u graag wijzen op de verschillende mooie preekboekjes. Deze boekjes zijn te koop bij christelijke boekhandel Blijmare.

Jeugddienst
Voor dit team zijn we nog opzoek naar mensen die willen helpen bij het organiseren van de jeugddiensten. Is dit wat voor jou en lijkt je leuk om na te denken over inhoud en praktische zaken geef je dan op bij 1 van jeugdouderlingen of via mail aan Henry Noordmans.
De komende tijd willen we ook nadenken en bezinnen over de jeugddiensten. We merken dat ze steeds minder bezocht worden. Waardoor komt dit? Wat zoeken jongeren vandaag de dag in een speciale dienst? Waarom is er eigenlijk een speciale dienst voor jongeren? Wat spreekt ze dan aan in een jeugddienst en niet in een normale eredienst? Welke leeftijd spreek je aan in een jeugddienst? Of past de benaming van een gezinsdienst beter? Wat voor een liturgie kunnen we gebruiken? Zoeken ze wel een speciale dienst?) Of zoeken ze een plek in de gemeente waar ze gekend zijn (vraagt u wel eens hoe het op school gaat?) een plek om zichzelf te mogen zijn. Op hun manier het geloof mogen beleven. Daar ligt voor ons als gemeente een grootte uitdaging. Hoe kunnen we door generaties samen één in de Heer zijn. Samen achter Jezus aangaan. Staan in de goede tradities van de generaties voor ons en de kerk verder samen op te bouwen. Niet als een generatie van de toekomst maar samen met iedereen de kerk van nu. Zomaar een aantal gedachten om samen rond de jeugddienst over te bezinnen.

Een hartelijke groet, namens Eric Marchand en het jeugdwijkteam
Henry Noordmans