Uitzending Costa Rica

Momenteel is Susan Hennink zich druk aan het voorbereiden op haar uitzending naar Costa Rica. Ze zal daar drie maanden een opleiding aan de School of Writing volgen om vervolgens aan de slag te gaan als administratief medewerker bij Youth With A Mission (YWAM). Dit is een onbetaalde functie, maar deze is onmisbaar voor het zendingswerk van YWAM aldaar.

Om deze reden zijn we, als TFC samen met Susan, bezig met het kloppend maken van het financiële plaatje. Het vliegticket is reeds door Susan betaald, maar vanaf juli hebben we € 800,- per maand nodig om in de kosten van Susan te kunnen voorzien. Wat zou het mooi zijn als we Susan samen kunnen steunen! Dit kan op structurele basis met een maandelijks bedrag (de uitzendingstermijn is 24 maanden).

Hiervoor liggen er formulieren op de tafel in de hal van de Opstandingskerk. Ook zijn eenmalige giften van harte welkom. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL68 RABO 0341 2393 99 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Nunspeet o.v.v. TFC Susan Hennink. De diaconie heeft een ANBI-status, dus uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Naast de financiële steun vragen we u ook om geestelijke steun. Wilt u bidden om een goede voorbereidingstijd in zowel praktisch als geestelijk opzicht? Alvast hartelijk bedankt en we hopen u graag te zien op onze actiedag (waarover later meer) en in de uitzendingsdienst van 9 juni a.s.

Volg Susan via Facebook en haar website of neem contact op via e-mail.

Hartelijke groet,

TFC Susan (Arjan Schop, Erik Bouw en Roël van ‘t Slot)