Voorbede en evangelisatie wijk Opstandingskerk

De kerk is stil in deze “corona tijd”… ! Maar is dat wel zo en moeten we daar als gemeente van Jezus Christus wel in berusten?

Jezus gaf zijn leerlingen en dus ook ons wat wel de “Grote Opdracht” wordt genoemd: “Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.” Mattheüs 28:19-20 HTB

Bij “alle volken” denken we vaak dat dit landen ver in Afrika, Azië of Zuid Amerika moeten zijn. En dat we vooral veel zendingswerkers en evangelisten naar die continenten moeten sturen. En dat is ook goed en daar werken we ook aan mee, maar verkeert ons land, onze regio, ons dorp ook niet in geestelijke nood en armoede. Is ons land op geestelijk vlak geen ontwikkelingsland geworden?

Hoe kunnen we genoegen nemen met het praktisch tot stilstand komen van de kerk, als er nog zoveel arbeid te verrichten is. Ook binnen onze regio, ons dorp en onze wijk?

In Mattheüs 9:37-38, zei Jezus tegen Zijn discipelen: “ De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.” 

Natuurlijk hebben we te maken met de  door de overheid afgekondigde maatregelen om het COVID-virus een halt toe te roepen en natuurlijk werken we daar als kerk aan mee. Maar het is niet verboden onze wijk in te gaan, te wandelen en tegelijk te bidden voor alle mensen in de wijk, al dan niet met een mondkapje voor. Of om mensen te spreken op straat, een praatje te maken (op 1,5 meter) en als mensen er open voor staan, hen te vertellen over Gods Koninkrijk en het evangelie van Jezus Christus en te bidden voor deze mensen.

Hebben we hier als kerk de laatste decennia op dit gebied niet wat laten liggen en zijn we teveel in ons zelf gekeerd? Hebben we onszelf stilgezet? En is deze Corona-tijd dan geen wake up call voor de kerk in ons dorp?

Daarom willen we als volgers van Jezus Christus, als zijn discipelen, in navolging van Hem en de apostelen, in actie komen. Jezus heeft ons daar de opdracht toe gegeven, zoals we hierboven hebben gelezen. We zijn daarom op zoek naar gemeenteleden die voorbede willen doen. Gewoon regelmatig een wandeling maken in de wijk, een zogenaamde “Jericho-wandeling”, waarbij we bidden tot God of Hij de muren van ongeloof in onze wijk doet omvallen. In duo’s, als partners of als buren of bekenden, al biddend voor de mensen in de wijk een wandeling maken. We doen voorbede voor hen en vragen God, dat deze mensen het Woord van God mogen horen en aannemen, zoals Hij dat bedoeld heeft. (2 Tess.2:13)

 We zijn ook op zoek naar gemeenteleden die willen leren evangeliseren en die bereid zijn uit de boot te stappen om aan ongelovige mensen het evangelie te vertellen. Spannend? Jazeker, maar heeft Jezus ons niet gezegd dat Hij met ons mee gaat: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” Mattheüs 28:20 HSV

Psalm 27:1 HSV

‘Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?’

Meedoen aan de komende gebedswandelingen in de wijk Opstandingskerk of zelfs een stapje verder gaan en (leren) evangeliseren? Geef je dan op bij Johan Voortman en stuur een mailtje naar: contactwijkok@gmail.com.