Aanpassing liturgie

Achtergrond

In de wijk Sionskerk klinkt een steeds luider wordende roep om in de toekomst tot één herkenbare liturgie te komen met het gebruik van dezelfde liederen voor alle diensten in de Sionskerk. Deze roep werd nog eens bevestigd op de gehouden wijkavond van 29 maart jl..  Bij leden uit de wijk inventariseerden we welke liederen zij graag zouden willen zingen in de erediensten. Naast het respect en de waardering voor de meer traditionele liederen klink er ook een duidelijke behoefte om nieuwere liederen te zingen en de begeleiding van deze liederen ook een vrijere vorm te geven, passend bij de dienst en bij het lied.

Gezien de variatie in “soorten diensten” is een herkenbare liturgie een uitdaging. Één dezelfde lijn voor alle diensten is met de huidige toewijzing niet mogelijk.

Met als uitgangspunt dat recht wordt gedaan aan gemaakte afspraken, bijvoorbeeld in een traditionele GB dienst zingen we uit de bundel ‘Psalmen 1773 en de enige gezangen’, is er gekeken naar mogelijkheden in de andere diensten voor een ruimere invulling van de liturgie. Daarmee willen we de liturgische invulling van deze diensten dichter bij elkaar brengen en daarmee herkenbaarder maken.

Besluit

In haar vergadering van 15 juni jl. heeft de wijkkerkenraad over het gebruik van liederen in de erediensten in de Sionskerk gesproken en het volgende besluit genomen;

Per 1 oktober a.s. zullen er in de onderstaande erediensten van de Sionskerk de volgende liedbundels gebruikt worden:

  1. In de traditionele GB diensten worden de bundel ‘Psalmen 1773 en de enige gezangen’ gebruikt.
  2. In de andere GB –diensten zingen we uit ‘Psalmen 1773 en de enige gezangen’.

In deze diensten worden daarnaast twee liederen uit een andere bundel gezongen zoals ‘het liedboek 1973’ of ‘de bundel 1938’.

  1. In de overige diensten zingen we uit het ‘Liedboek 1973’ en kunnen er liederen uit andere bundels gezongen worden.

Invulling

Dit besluit heeft geen invloed op het dienstrooster van 2018 en zal worden uitgevoerd vanaf oktober 2017.

Een gevolg van dit besluit is dat het lastig kan zijn voor onze gemeente om te bepalen welk liedboek men op zondag  naar de dienst. Daarom is er voor gekozen om alle liederen in de diensten via de beamer en tv schermen te presenteren.