Openbare belijdenis van het geloof

Wat houdt dat in?

Als wij belijdenis afleggen van het geloof, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor ons.
Niet wij hebben Hem, maar Hij heeft ons uitgekozen. Zijn ja gaat voorop.

De hemelse Vader neemt ons tot zijn kinderen aan.
Hij wil ons in Zijn eeuwige liefde opnemen en bewaren.

Jezus Christus is het die ons redt uit het zinloze, lege bestaan – zonder verwachting.
Hij roept ons om zijn leerlingen en volgelingen te zijn.
Hij gaat ons voor op weg naar Gods koninkrijk.
Zijn kruis en Zijn opstanding zijn voor ons een bron van vergeving en hoop.

Verbonden met de kerk van alle eeuwen, met de wereldwijde kerk,
mogen wij Christus volgen en zo gehoor geven aan zijn roepstem.
Daarom belijden we ons geloof in het midden van de gemeente.

Hier ontvang je de doop, als teken van reiniging en van leven.
Hier roept Hij ons samen rond het Woord.
Hier nodigt Hij ons aan zijn tafel, waar Hij zelf de gastheer is.
Hier oefenen wij ons in de eenheid met Hem en met elkaar.
Hier ontvangen we de opdracht om in geloof, hoop en liefde op weg te gaan.

Als gelovigen zetten wij onze gaven in voor Gods Koninkrijk.
Zo geven we rekenschap van de hoop die in ons is.
Zo leven we toe naar de dag dat Jezus terug zal komen.

Wanneer we moeten lijden omwille van ons geloof,
zullen we bidden voor elkaar en elkaar dragen.
Wanneer we een weg gaan van moeite en pijn, duisternis en angst,
zullen we elkaar bijstaan en vasthouden.

We hebben de Heilige Geest ontvángen – naar de belofte van onze Heer.
De Geest bevestigt ons dat we Gods kinderen zijn
en leert ons om God als onze Vader aan te roepen.
De Geest geeft ons kracht om te volharden in het geloof.
Hij zal ons niet begeven en ons niet verlaten.

De Geest schenkt ons gaven en mogelijkheden
om dienstbaar te zijn in de kerk en in de wereld.
Hij geeft ons het verlangen en de moed om getuige te zijn van Jezus Christus.

 

Foto’s: de twee belijdenisgroepen van de Wijk Sionskerk die onlangs hun ja-woord gaven.