Pastoraat: broeder J. van Rikxoort

In juni jl. werden we geconfronteerd met het bericht dat ds. Van ’t Hof ernstig ziek was en voorlopig zijn werkzaamheden in wijkgemeente Sionskerk moest neerleggen. Hij is inmiddels geopereerd en we vernamen dat de operatie gelukkig goed is gegaan. Uiteraard hopen we op en bidden om een spoedig herstel.
In overleg met het moderamen van de kerkenraad van de Sionskerk hebben we broeder J. van Rikxoort uit Den Ham bereid gevonden om tijdelijk de werkzaamheden van Ds. Van ’t Hof over te nemen. Broeder Van Rikxoort is aangesteld voor gemiddeld drie dagdelen per week en is belast met het bezoeken van oudere gemeenteleden, crisispastoraat, begrafenissen en nazorg. Mocht er nog tijd over zijn dan is er voldoende werk in de wijk.
De reden waarom broeder Van Rikxoort nu deze werkzaamheden ter hand moet nemen – wegens de ziekte van Ds. van “t Hof – is niet leuk. Aan de andere kant zijn we wel heel erg dankbaar dat hij bereid is om dit werk ter hand te nemen. Op deze wijze mogen we ervaren dat God ervoor zorgt dat het werk in onze gemeente doorgaat.
We wensen zowel Ds. Van ’t Hof als broeder Van Rikxoort Gods zegen toe.
Bevestig het werk van onze handen over ons,ja, het werk van onze handen, bevestig dat.
Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;

Gert van Meulen