Veranderingen oppas en Kindernevendienst 1

Ontwikkelingen Oppas 0-3 jaar & ‘Op Stap’ voor de 3-jarigen + groep 1

Als Jeugdwijkteam van de Sionskerk verlangen we ernaar dat kinderen al op jonge leeftijd verhalen uit de Bijbel horen. Al op jonge leeftijd zijn kinderen ontvankelijk voor deze verhalen. De huidige situatie bij de oppas maakt het nagenoeg onmogelijk om de Bijbelverhalen op een rustige en eenvoudige manier over te brengen. Dit komt door de relatief kleine ruimte, de aanwezigheid van veel (jonge) kinderen en een grote spreiding in leeftijd. Het is bij de oppas de laatste periode te druk en de veiligheid moet zoveel mogelijk gewaarborgd blijven.
Verder hebben wij vastgesteld dat Kindernevendienst 1 (groep 1, 2 en 3 van de basisschool) door veel kinderen wordt bezocht. Deze relatief grote groep houdt Kindernevendienst in de ruimte aan de kant van de Oosteinderweg. Deze ruimte is qua omvang niet geschikt voor zo’n grote groep kinderen.

Deze ontwikkelingen gaven ons aanleiding na te denken over een aangepast aanbod. Het is noodzakelijk de groepen kleiner te maken en er is behoefte aan meer aanbod op maat. We hebben een oplossing gevonden door de toevoeging van de methode ‘Op Stap’, ontwikkeld door de HGJB. ‘Op Stap’ is speciaal ontwikkeld voor de kinderen vanaf 3 jaar. Door ‘Op Stap’ kunnen we de kinderen vanaf 3 jaar meer verdieping geven. Het programma biedt Bijbelverhalen aan. Ook laat het programma kinderen op een eenvoudige manier kennis maken met onderdelen van een kerkdienst. Denk hierbij aan Doop, Avondmaal, gebed en zang. Oftewel: een ‘opstapje’ naar de kerkdienst.

De Sionskerk heeft de beschikking over een beperkt aantal zalen. Extra zalen zijn in het kerkgebouw op korte termijn niet beschikbaar. Doorgaan met de huidige groepsgroottes is geen optie meer. Daarom is in overleg met de kerkenraad besloten dat de oppas (0 tot 3 jaar) wordt verplaatst naar peuterspeelzaal De Kikkerhof aan de Troelstrastraat in Nunspeet. De Kikkerhof is op loopafstand van de kerk. Deze prachtige, veilige ruimte is speciaal ingericht voor peuters en daarom zal dit voor de kinderen van 0 tot 3 jaar een heerlijke ruimte zijn om te verblijven tijdens de kerkdienst. Tijdens de ochtenddienst zal er (indien gewenst) direct contact zijn tussen de oppasruimte en de kerkzaal. We begrijpen dat dit even wennen zal zijn, maar een locatie buiten de kerk is op dit moment, na afweging van diverse voor- en nadelen, de meest geschikte oplossing.

‘Op Stap’ zal plaatsvinden in de huidige oppasruimte en is voor kinderen van 3 jaar en kinderen uit groep 1. Dit zorgt er ook voor dat de Kindernevendienst 1 een meer passendere groepsgrootte zal krijgen. Net als bij Kindernevendienst 1 en 2 zal ‘Op Stap’ starten voor de preek en tijdens de collecte zullen de kinderen weer terugkomen in de kerkzaal. Dit betekent dat de kinderen van 3 jaar en kinderen uit groep 1 het eerste deel van de eredienst zullen meemaken. Mocht dit voor uw kind een belemmering zijn, dan is het mogelijk de kinderen al voorafgaand aan de eredienst in de ‘Op Stap’-ruimte te brengen. Deze kinderen kunnen dan, voorafgaand aan het programma, heerlijk spelen in deze ruimte. Ook na afloop van het programma kunnen zij daar blijven spelen, zodat ze na de dienst opgehaald kunnen worden. Voor deze leeftijdsgroep zal er tijdens de diensten met een Kindermoment ook gewoon ‘Op Stap’ zijn.

Kort samengevat

  • 0-3 jaar gaat naar De Kikkerhof
  • 3-jarigen + groep 1 gaan naar ‘Op Stap’ in de zaal van de oppas (Treubstraatzijde)
  • groep 2 + groep 3 gaan naar Kindernevendienst 1 (Oosteinderwegzijde)
  • groep 4 + groep 5 gaan naar Kindernevendienst 2 in de consistorie

Hoe nu verder
Om te kunnen starten met ‘Op Stap’ is de organisatie nog op zoek naar een aantal leiders / leidsters. Als leiding bereid je thuis de ‘Op Stap’ les voor. Gemiddeld zal je één keer in de zes weken gevraagd worden de leiding te verzorgen. Tijdens ‘Op Stap’ zullen in ieder geval twee leiders op de groep staan, vaak in vaste duo’s. Dit betekent dat we op zoek zijn naar in totaal 12 leiders of leidsters waarvan er al een aantal bekend zijn. Ook als je liever nog (even) geen leiding hebt over het programma, maar wel als volwassene aanwezig wilt zijn, ben je van harte welkom om mee te draaien. Even afhankelijk van het aantal opgaven van leiding voor ‘Op Stap’ zullen wij z.s.m van start willen gaan. Ook tieners zijn van harte welkom om te helpen. Vermeld je naam en leeftijd even bij de opgave.

Help je al bij de oppas of Kindernevendienst en wil je dit ernaast doen? Geef dit dan even door, dan houden wij hier in de planning rekening mee. Graag z.s.m opgeven via e-mail of bel Annemarie de Raad via 06-40 50 05 81. Ook voor vragen of extra informatie.

Inloopmoment
Als je vragen hebt over de gelezen veranderingen dan nodigen we jou van harte uit voor een inloopmoment dat gehouden zal worden op de nieuwe locatie van de oppas, De Kikkerhof. Tijdens dat inloopmoment kun je op ieder moment binnenlopen en jouw vraag stellen aan personen die betrokken zijn bij dit proces. Tegelijkertijd kun je de nieuwe locatie bekijken. Datum en tijd van het inloopmoment worden z.s.m. bekend gemaakt via de nieuwsbrief van de Sionskerk.

Uiteraard zullen wij je ook informeren wanneer we officieel van start gaan en de verandering van de oppas naar de Kikkerhof en ‘Op Stap’ in werking zal treden.

Annemarie Mulder, Niesanna ten Have, Jarina van Engelen en Annemarie de Raad