Wiebe en Jeannette gaan voor een 4e Muskathlon

‘Je zult het kind zien bloeien’ Een mooi citaat van de Michakalender die we dit jaar lezen. Maar waarom als titel van ons verhaal? Een 4e Muskathlon komt eraan … Wat onze motivatie is, willen we graag vertellen en dit citaat heeft daar mede de bevestiging voor gegeven.

Het geeft heel duidelijk weer waar het om gaat en wat ons raakt. Iedereen weet wat een kind nodig heeft om te groeien: liefde, veiligheid, gezondheid, een plek om te spelen, (geestelijk) onderwijs, relaties en hoop. Een plek waar het mag zijn zoals het is. Een hele lijst, maar o zo belangrijk. Voor de meeste kinderen in ons land is dit nogal vanzelfsprekend. Dat dit anders is voor een kind dat in armoede leeft, hebben wij nu 3 keer van dichtbij meegemaakt. We weten heel goed dat, wanneer we weer in ons normale ritme komen, het weer wat op de achtergrond raakt. We willen niet dat de rijkdom die we om ons heen zien normaal gaan vinden, want dat is het namelijk niet. We willen stilstaan bij de kinderen die niet om hulp vragen, maar het wel nodig hebben. Het is niet alleen levensveranderend voor hen, maar ook voor onszelf.

Terug naar de titel van ons verhaal en de hele lijst met belangrijke dingen die voor kinderen genoemd zijn. Laat je dit los op een kind dat in armoede leeft, dan zal je het zien bloeien. Dat is namelijk wat er gebeurt wanneer een kind in een Compassion project komt en dus gesponsord wordt. Het krijgt daadwerkelijk datgene waar het recht op heeft. Juist dat is geweldig om te zien en dat raak je nooit meer kwijt. Daar willen wij van getuigen en voor gaan. Wij zien deze uitdaging dan ook als onze opdracht en daar is Jezus ons grote voorbeeld in. Hij zag om naar mensen naar wie niemand om zag … Iedereen is het waard dat er naar hem of haar wordt omgezien.

Ons verlangen is om blijvend in Zijn Koninkrijk te strijden tegen armoede en onrecht.
We vertrouwen erop dat God ons deze weg wil wijzen. We hebben hier veel over nagedacht, gesproken en voor gebeden. Zoveel dingen kwamen bij elkaar en vielen op hun plaats. God wil ons gebruiken om uit te delen waar wij genoeg van hebben en dit nog meer te vertellen aan de mensen om ons heen.

Natuurlijk hebben we hier goed over nagedacht en natuurlijk weten we dat we ook op een andere manier ons kunnen inzetten voor een ander. En natuurlijk weten we dat we allebei opnieuw € 10.000,- moeten ophalen en dat er mensen zijn die dit niet snappen. Maar gelukkig snappen wij het heel goed: het werk van Compassion doet er ècht toe. Daarom willen wij er opnieuw voorgaan en hebben we ons opgegeven voor de Muskathlon in oktober 2019 in Tanzania. Een grote groep heeft zich hiervoor al opgegeven, waaronder veel jongeren. In overleg met de organisatie zullen wij ons tevens gaan inzetten om mensen te helpen in de sponsoring. Onze ervaring kunnen we inzetten om anderen te stimuleren en te helpen.

Dat wij ons deze keer ook meer zullen gaan richten op de werving van sponsorkinderen, heeft mede te maken met het verhaal van Birhanu. Hij was één van de tolken die met ons mee ging op reis. Hij is zelf sponsorkind geweest en heeft daardoor een goede opleiding kunnen volgen. Wat geweldig is dat! Voor hen doe we het, voor hen willen we ons inzetten en dat mag gerust iets ‘kosten’. Onze materiële rijkdom haalt het niet bij de geestelijke rijkdom die we bij hen hebben gezien. Graag vertellen wij hier meer over en hierbij willen wij bij jullie neerleggen om eens serieus na te denken over het sponsoren van een kind. Laat het ons weten.

We hopen dat jullie begrijpen wat onze drijfveer is.
Liefs Wiebe en Jeannette