Veilig in Jezus armen

1.Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart;
Daar in Zijn teer erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart;
Hoor! ’t is het lied der eng’len,
Zingend van liefd’ en vreê,
Ruischend uit ’s hemels zalen,
Over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart;
Daar in Zijn teer erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart.

2. Veilig in Jezus’ armen,
Vrij bij mijn Heer en Borg;
Vrij van ’t gevlei der wereld,
Vrij van verdriet en zorg;
Vrij van de vrees en twijfel,
Vrij van der zonden kracht; [JdH: macht]
Nog slechts een weinig lijden,
Nog slechts een korten nacht.
Veilig in Jezus’ armen,
Vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van ’t gevlei der wereld,
Vrij van verdriet en zorg.

3 Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
Eeuwig mijn hope zij!
Heer laat mij lijdzaam wachten
Tot dat het duister vliedt,
En ’t oog aan gindsche kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
Eeuwig mijn hope zij.