Voorbeelden van hulp

Wij verlangen ernaar dat onze gemeente en gemeenteleden vorm en inhoud geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld. En dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Dat kan in verschillende vormen. Voor de één is dat tijd en voor de ander is dag een financiële bijdrage. Wat we allemaal kunnen doen is voorbede voor het werk van deze organisatie

IZB De IZB is een missionaire dienstverlener en helpt kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland bij het vervullen van hun missionaire roeping. Zij doen dit vanuit het  verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen.
Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. Het werk is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus.

GZB Kerken hebben wereldwijd  elkaar steeds meer nodig om het geloof verder te brengen. Het is belangrijk om elkaar toe te rusten, te bemoedigen en te versterken bij het uitvoeren van deze roeping. Daarom zet de GZB zich in om kerken en gemeenten wereldwijd met elkaar te verbinden. Het uitzenden van zendingswerkers is daar een belangrijk onderdeel van.
Het is de wens van de GZB dat alle gemeenteleden in Nederland zich betrokken weten bij zending. Zodat bij allen, jong en oud, het verlangen groeit om de Heere Jezus te volgen en anderen deelgenoot te maken van de liefde van Christus die mensen met God en met elkaar verbindt. Zodat geloven verder gaat.

ZOA In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan tekenen van hoop en herstel. ZOA handelt naar en draagt bij aan het Bijbels perspectief van Gods koninkrijk, dat verzoening en herstel zal brengen. Intussen roept God ons op recht te doen en trouw te zijn aan mensen die onze steun nodig hebben. ZOA biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door een natuurramp of gewapend conflict.

Open Doors Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

izb open doors zoa gzb

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2018 Hervormd Nunspeet