Wij verhogen Uw Naam (Sela)

De HEER woont in een stralend licht,
waar wij niet kunnen komen.
Wie zijn wij dat U zich tot ons richt,
om ons uw Vaderhart te tonen.
Jezus is het volmaakte beeld
en de afdruk van uw wezen;
die hemelhoog en aardediep,
uw genade aan ons heeft bewezen.

Wij verhogen uw Naam, Koning Jezus,
U die in de hoge hemel troont.
Wij erkennen uw Naam, Koning Jezus,
U bent met eer en heerlijkheid gekroond.
Zend uw Geest om ons te sterken
en voleindig al uw werken.
Koning Jezus, vestig hier uw heerschappij,
regeer in ons; U aanbidden wij.

De Zoon die bij de Vader woont,
zal ons een plaats bereiden.
Die zich hier in Woord en Geest vertoont,
zal ons in al de waarheid leiden.
O Jezus, moedig ons dan aan
van uw liefde te getuigen;
in woord en daad en wereldwijd,
tot een ieder zich voor U zal buigen.