Dorpskerk

De Dorpskerk dateert uit de 12e eeuw en is na een grote brand herbouwd in 1858. In 1960 is de Dorpskerk gerestaureerd en uitgebreid naar 1000 zitplaatsen. Het is hiermee het grootste en oudste hervormde kerkgebouw in Nunspeet. Op deze historische plaats mogen we als gemeente rondom het Woord samen komen. In de zomerperiode wordt de kerk op bepaalde tijden ook geopend voor bezichtiging en bezinning.

Predikant: Ds. M.K. de Wilde - 0341 - 74 57 72 - mkdewilde@hervormdnunspeet.nl
Scriba: H.W. Westerink - 0341 - 25 77 39 - scribadorpskerk@hervormdnunspeet.nl

Bijstand in het pastoraat:
Br. Th. van Stuijvenberg - 06 25 19 99 86 - thvanstuijvenberg@hervormdnunspeet.nl
Ds. H. Westerhout - 0341 - 78 68 86 - hwesterhout@hervormdnunspeet.nl