Jeugd

Kinderoppas van 0-4 jaar

Elke zondagmorgen is er kinderoppas voor de kinderen van 0-4 jaar. De kinderen zijn van harte welkom! Graag iets te eten en te drinken meegeven. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met Corien van Moort, tel. 06-11 82 83 64.


Kindernevendienst

Voor de kinderen die in groep 1 tot en met 5 van de basisschool zitten, is er elke zondagmorgen kindernevendienst. De kinderen gaan met de leiding voor de preek uit de dienst om met elkaar na te denken over een gedeelte uit de Bijbel en daar een verwerking bij te maken. De kinderen gaan tijdens het voorspel van het laatste lied weer de kerk in. We maken gebruik van de methode van Bijbel basics. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met Jennita van de Berg, jennitavdberg@xs4all.nl


De 3-4-5 Club

Voor de kinderen uit de groepen 3 tot en met 5 is er ongeveer 1 keer per maand op woensdagmiddag club. De data voor het nieuwe seizoen worden zo snel mogelijk hieronder vermeld.

Waar: Kerkelijk centrum de Wheme

Wanneer: data 2023/2024 volgen nog

Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur

Informatie: Marja Wessels, mwessels@hervormdnunspeet.nl

 


Jeugdclub Cornerstone

Deze club is een Rock Solid club voor de kinderen uit de groepen 6 tot en met 8. Elke 2 weken is er club op woensdagavond. Voor de precieze data wordt u naar het bericht hieronder verwezen. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Inge den Boef, ingedenboef@gmail.com

Voor wie: Jeugd groep 6, 7 of 8 basisschool

Waar: kerkelijk centrum de Wheme

Wanneer: data 2023/2024 volgen nog

Tijdstip: van 19.00 uur – 20.15 uur

Informatie: Inge den Boef 06- 49 91 74 45


Catechisatie

Tijdens het winterseizoen is er catechisatie voor de jongeren van 12 jaar en ouder. Een overzicht van de catechisatiegroepen volgt.


Jeugdwijkteam

Het jeugdwijkteam van de wijk Dorpskerk bestaat uit 2 jeugdouderlingen en 5 gemeenteleden die betrokken zijn op de jeugd. Onze missie is om activiteiten voor de jeugd te coördineren en met elkaar te verbinden. Ons doel is dat de jeugd zich gezien en gehoord wordt. Ook hopen we dat het werk gezegend mag worden en de jeugd een levende relatie met God mag krijgen. 

Heb jij vragen, tips of ideeën dan mag je ons altijd aanspreken of mailen!
Heeft u als ouder vragen of tips voor ons dan horen we het graag!

Een hartelijke groet van het jeugdwijkteam:

Juliën Timmer
Rob Vlijm
Inge den Boef
Jennita van de Berg
Hans Vlijm
Marije Veldman

Ons mailadres is: jwtdorpskerk@hervormdnunspeet.nl


Wijkoverstijgend jeugdwerk

Voor alle 12+ ers van onze wijk zijn onderstaande clubs aanwezig.
De informatie vindt je dan ook hieronder.

Jeugdclub The Sound

Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan ben je welkom in wijkgebouw De Rank, Prins Bernhardstraat 17. Daar hebben we een gezellige bovenruimte ingericht voor jongeren. De avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is er inloop en tot 22.30 uur mag iedereen blijven chillen/trefballen etc. Hopelijk zien we je dan! Neem je vriend(in) mee, ook niet-kerkelijk, of anders-kerkelijk!

Waar: De Rank, Prins Bernhardstraat 17

Voor wie: Jeugd 12 – 16 jaar

Wanneer: Startavond in september, daarna 1 keer in de 2 weken op vrijdag, en iedere laatste zaterdagavond van de maand.

Tijdstip: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15)

Volg ons: insta of Facebook. Mail: jeugdclubthesound@gmail.com of app/bel: Daan 06-31 05 64 09 of Henriëtte 06-11 93 64 83

De leiding van The Sound is dringend op zoek naar versterking!
Voor opgeven of informatie graag contact opnemen met de leiding van The Sound


JV-NIEK

De jeugdvereniging is al sinds jaar en dag een vereniging waarin de jeugd van 16+ nadenkt over maatschappelijke vraagstukken, en tijdens een gezellige en leerzame avond elkaar steeds beter leren kennen en samen ervaringen delen over hoe God in hun leven werkt. De invulling voor dit jaar is nog niet geheel bekend, maar voor eventuele informatie of andere vragen kunt u of kun jij terecht bij onderstaande persoon!

Voor wie: Jongeren 16+

Waar: kerkelijk centrum de Wheme

Informatie: Facebook/Website/Kerkblad Hermen van den Hoorn tel: 0341 – 25 39 95 hermen@vandenhoorn.net

Kinderoppas van 0-4 jaar

Elke zondagmorgen is er kinderoppas voor de kinderen van 0-4 jaar. De kinderen zijn van harte welkom! Graag iets te eten en te drinken meegeven. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met Corien van Moort, tel. 06-11 82 83 64.