Kerkenraad

Predikant

Momenteel is de wijkgemeente vacant

Pastoraal werker

Theo van Stuijvenberg,
Telefoon: 06 25199986
E-mail: thvanstuijvenberg@hervormdnunspeet.nl.

Kerkenraad

De informatie over de kerkenraad is in onderhoud.

Heeft u toch een vraag? mail dan naar kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl