Kringen

Rondom de Dorpskerk zijn er een aantal Bijbelkringen, mannen- en vrouwenverenigingen en andere bijeenkomsten.

Bijbelkringen:

  • Kring 1: o.l.v. Henry en Christa Mulder, F.A. Molijnlaan 11, tel: 0341 26 71 50
  • Kring 2: o.l.v. Rik van Vliet, Beethovenlaan 113, tel: 0341 70 10 96
  • Kring 3: o.l.v. Hans en Arnyta Vlijm, Hooiweg 143, Elspeet
  • Kring 4: o.l.v. Pieter Bos, F.A. Molijnlaan 127, tel: 0341  26 12 81

Kring Bovenweg: o.l.v. Ds. C. van Sliedregt

Deze avonden worden gehouden op dinsdag bij Hans en Greta Platte, Bovenweg 63, Doornspijk tel: 0525 – 65 64 44. De data worden in het kerkblad vermeld. Op deze kring zal het boekje van ds. H. van den Belt worden behandeld “Goudkoorts” een aantal Bijbelstudies over Romeinen 1 – 8 

Bijbelkring voor senioren:

Dit seizoen wordt het boekje "Mensenzoon tussen de kandelaren", Bijbelstudies uit het gehele boek Openbaring door Ds. A.W.J. Theunisse, besproken. 

Wanneer: 1x per 3 weken op donderdagmiddag.

Waar: kerkelijk centrum De Wheme

Tijdstip: 14.00 uur - 15.30 uur

Informatie en aanmelden: m.ten.brinke@kpnplanet.nl / 0341-253387

Kring geloofsopvoeding:

Regelmatig (één of twee keer per jaar) wordt er een gesprekskring gevormd van jonge ouders, die in de periode daaraan voorafgaand een kind hebben laten dopen. In deze kring wordt jonge ouders bagage meegegeven voor de geloofsopvoeding van hun kind(eren). Het onderlinge gesprek en het uitwisselen van ervaringen is daarbij erg waardevol. De eerstvolgende kring start…..  bij de familie (Gerrit-Jan en Alice) Gouman aan de Vlierweg 15 te Nunspeet (0341 – 25 22 30).

Het zijn een viertal avonden waarop de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  1. De (eigen) opvoeding, geloofsopvoeding en doop,
  2. Ons beeld van God,
  3. Bidden (met je kind)
  4. Bijbellezen (met je kind)

De avonden starten om 20.00 uur.