Kapel Hulshorst

Geloven verbindt je niet alleen met God, maar ook met elkaar. In de gemeente wordt dit zichtbaar. We zijn betrokken op elkaar en staan open voor hen die Jezus Christus niet kennen. Het is ons verlangen dat Hulshorsters en vakantiegasten thuis bij God komen. Alles wat we doen – kerkdiensten, activiteiten, verenigingen – is hier op gericht.

Elke zondag zijn er twee diensten in de Kapel. In de ochtend is de dienst om 9.30 uur. Er is dan ook oppas voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar. Tijdens de preek is er een apart moment voor de kinderen van groep 1 t/m 5 (voor meer informatie zie het tabblad “jeugd”). De avonddienst begint om 18.30 uur. Het adres is Zandhuisweg 5, Hulshorst. Onze diensten zijn ook te vinden op Youtube.

Predikant: ds. G de Kok – 06 39 24 42 36 – gdekok@hervormdnunspeet.nl
Scriba: G. Visch – 06 13 58 51 41 – scribakapel@hervormdnunspeet.nl