Kapel Hulshorst

Op 20 december in het jaar 1950 werd de Kapel in Hulshorst geopend. De Kapel vervult een centrale plek in het dorp Hulshorst. Als wijkgemeente maken wij deel uit van de Hervormde Gemeente Nunspeet. De kerk is een plek waar veel Hulshorster mensen elkaar ontmoeten, maar zeker ook voor vakantiegasten in de zomermaanden een geliefde plek is. Hulshorst is een klein dorp op de Veluwe dat gelegen is in een agrarisch omgeving. Het is een dorp waar mensen elkaar vaak persoonlijk kennen. Dit geeft een grote betrokkenheid onder elkaar. Ondanks het kleine dorp mag er nog elke zondag tweemaal een dienst worden gehouden. Een teken van Gods trouw.

Op zondagochtend beginnen de diensten in de Kapel om 09.30 en in de avond om 18.30 uur. We nodigen alle geïnteresseerden uit om deze diensten met ons mee te maken. We zingen, bidden en luisteren naar het Woord van God. De liturgie is traditioneel. Naast de psalmen worden ook gezangen en enkele geestelijke liederen gezongen. Heeft u een vraag, schroom niet deze te stellen. We zien u graag in de Kapel van Hulshorst.

Predikant: ds. G de Kok – 06 39 24 42 36 – gdekok@hervormdnunspeet.nl
Scriba: G. Visch – 06 13 58 51 41 – scribakapel@hervormdnunspeet.nl