Kerkenraad

Predikant

Ds. G. (Gert) de Kok

Zandhuisweg 6
8077 TA Hulshorst

gdekok@hervormdnunspeet.nl

Kerkenraad

De informatie over de kerkenraad is in onderhoud.
Vanaf 1 januari 2023 is deze informatie hier weer beschikbaar

Heeft u toch een vraag? mail dan naar kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl