Kerkenraad

Pastorale zorg in de wijk

In de kerk kijken we naar elkaar om als gemeenteleden. Daarnaast kennen we ambts- en taakdragers die dit vanuit en namens de kerk doen. Klik hier voor het document om te zien wat de pastorale taken van de predikant en ouderling zijn. Hier kun je ook lezen wie je wijkouderling is.

Aanspreekpunten wijkkerkenraad
G. (Gert) de Kok

Predikant Kapel Hulshorst

G. (Gert) de Kok
gdekok@hervormdnunspeet.nl

Zandhuisweg 6
8077 TA Hulshorst
(06) 39 244 236

Preses - Vacant

Voorzitter

Preses - Vacant

Zandhuisweg 5
8077 RA Hulshorst

G. (Gerrit) Visch

Ouderling Scriba

G. (Gerrit) Visch
scribakapel@hervormdnunspeet.nl

Akkerweg 18
8077 SJ Hulshorst
(0341) 453 200

H. (Harry) Westerink

Jeugdouderling

H. (Harry) Westerink

Harderwijkerweg 480
8077 RM Hulshorst
(06) 51 319 017

Pastoralen taken ouderlingen en predikant

Wijkouderlingen

 • bezoeken van 80+ gemeenteleden rond de verjaardag;
 • bezoeken van weduwen en weduwnaars;
 • bezoek thuiskomst ziekenhuis;

Predikant

 • bezoeken van mensen met kerkradio (zij die alleen kunnen meeluisteren);
 • het crisispastoraat;
 • bezoeken en begeleiden van stervenden;
 • bezoeken van rouwdragenden;
 • bezoek rond huwelijksjubileum (25, 40, 45, etc);
 • bezoeken gemeenteleden bij kroonjaar (80, 85, 90, 95);
 • bezoeken die vanuit onze wijkgemeente in de verzorgingstehuizen/instelling wonen – binnen en buiten de gemeentegrenzen;
   
Meer informatie voor leden

Voor leden van onze gemeente is het mogelijk om na inloggen te zien wie je wijkouderling is.

Inloggen