Opstandingskerk

De Hervormde Opstandingskerk is in maart 1978 in gebruik genomen ter vervanging van het houten wijkgebouw aan de Feithenhofweg.

Deze gedenksteen is te lezen bij de ingang:

Het gebouw is destijds voor 1 miljoen gulden neergezet. Op de vraag die destijds gesteld werd of het wel financieel haalbaar zou zijn, werd geantwoord: ‘Het besluit om een nieuw kerkgebouw neer te zetten, neem je pas als je weet dat de gemeenteleden erachter staan’. Het geld volgt dan vanzelf.

‘Moge Gods zegen aan deze kerk verbonden zijn’, sprak de burgemeester H.J. Smith destijds bij de opening.

Het doopvont is een grote zwerfsteen en komt uit het Leuvenumse bos en is daarna in Nunspeet verder bewerkt. Het werd in 1978 onthult door kinderen van de zondagsschool.

Het orgel in de kerk is gebouwd door de Nunspeetse orgelbouwers Hendriksen & Reitsma. De ingebruikname was op 13 mei 1980. In januari 2008 heeft diezelfde bouwer groot onderhoud uitgevoerd aan het orgel. Tevens is er nieuw bladgoud aangebracht op het snijwerk en de pijpen en is de orgelkast opnieuw gelakt.

U/jij bent van harte welkom in onze Opstandingskerk!

 

Predikant
Ds. P.M. van der Meulen – 06 19 62 23 00

Scriba
M. Drost – 06 51 37 09 47 – scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl

Kerkelijk werker: 
Th. van Stuijvenberg, 06-25199986 – thvanstuijvenberg@hervormdnunspeet.nl