Beleidsplan

Iedere wijk is in het voorjaar van 2021 door de AK gevraagd om een concreet wijkprofiel op te stellen. Een wijkprofiel houdt in dat de wijken een antwoord geven op de vraag: hoe willen we kerk zijn in de toekomst. Daaruit volgen de prioriteiten voor de periode 2021-2025, die een logisch vervolg zijn op het gekozen wijkprofiel. In de loop van 2021 hopen we hierover meer informatie met de gemeente over te kunnen delen.

Via de volgende link is het laatste beleidsplan te downloaden:
Beleidsplan Opstandingskerk 2017-2019

Zoals te zien is, heeft de kerkenraad ervoor gekozen om geen uitvoerig beleidsplan met lappen tekst te gebruiken om het beleid te verwoorden. Het is dan ook geen statisch beleidsplan.

Op hoofdlijnen is verwoord: terugblik 2013-2016, waar we als wijk voor staan en wat de voornemens zijn voor 2017-2019