Kerkenraad

Interim Predikant

Ds. Paul van der Meulen

v.dermeulen@gmail.com

Pastoraal werker

Theo van Stuijvenberg
Telefoon: 06 25199986
E-mail: thvanstuijvenberg@hervormdnunspeet.nl.

Kerkenraad

De informatie over de kerkenraad is in onderhoud.

Heeft u toch een vraag? mail dan naar scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl.