Sionskerk

Geloven doen we samen. Als gemeente. Wij zijn als leerlingen van Jezus Christus aan elkaar gegeven. Om elkaar onderweg te helpen en te bemoedigen, om elkaar te dienen en voor elkaar te bidden. Jezus roept zijn leerlingen op om samen met hem verbonden te blijven en de band met hem te koesteren en te bewaren. Het is een bijzonder voorrecht om deel te zijn van een gemeente. Geloven doe je niet alleen.

We weten ons dan ook geroepen om een gastvrije en open gemeente te zijn voor de kerkbezoekers en hen die niet of nauwelijks bij de wijkgemeente Sionskerk betrokken zijn en op allerlei wijze mensen de kans te geven kennis te maken met het christelijk geloof, elkaar aan te moedigen om in het dagelijks leven te staan met een open en uitnodigende houding tegenover anderen, ons praktisch te laten toerusten om getuige te zijn van Christus op de plek waar we wonen en werken, onze bijdrage te geven aan de samenleving, dichtbij en veraf, op een dienstbare en betrokken wijze.

Heeft u iets te melden? (ziekte, zorg of overlijden)
Hiervoor kunt u, bij voorkeur via de mail, contact opnemen met de pastoraal medewerker, Wim Eilander, emailadres: pastoraatsionskerk@hervormdnunspeet.nl. Voor pastorale aangelegenheden kunt u ook uw wijkouderling benaderen.

Contact met de kerkenraad
Centraal aanspreekpunt is de scriba van de wijkkerkenraad: 

Ben Bruijnes
Bovenwiel 17
8071 MG Nunspeet
scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl
telefoon (0341) 26 99 32