Kindernevendienst Sionskerk

Alle kinderen starten de dienst met hun ouders in de kerk.

Voor de schriftlezing vertrekken de kinderen uit groep 2 tot en met 5 naar hun eigen ruimte. Kinderen uit groep 2 en 3 kunnen naar kindernevendienst 1. Kinderen die in groep 4 en 5 zitten kunnen naar kindernevendienst 2. Beide groepen hebben het over hetzelfde thema aan de hand van de methode Bijbel Basics. Naar behoefte zal de wijkpredikant de inhoud van zijn preek hierop afstemmen.

Na de preek en tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk en gaan weer bij hun ouders zitten. Aandacht voor de kinderen kan ook voor of na de preek plaatsvinden.

Tijdens geplande bijzondere diensten (dopen, feestdagen, belijdenis, etc.), waarbij veel gemeenteleden worden verwacht, zal er tijdens de dienst geen kindernevendienst 2 zijn.

Ongeveer een keer in de maand is er geen kindernevendienst. Deze dienst zal er een Kindermoment plaatsvinden en de dienst zal zoveel mogelijk “kindvriendelijk” worden gehouden.

Coördinatie van de kindernevendienst is in handen van Marijke van de Put en Gerrie van der Hoef

Heeft u vragen? Mail naar: kindernevendienstsionskerk@hervormdnunspeet.nl

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2020 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook