Follow Me Special

Follow Me special
Voor sommige jongeren is het moeilijk om mee te draaien in de grote groep van Follow Me en het normale programma te volgen: ze hebben een vorm van autisme, ADHD of iets dergelijks. Een veilige omgeving en een aanpak op maat is voor hen van belang. Deze jongeren willen dus wel Follow Me volgen, maar op een manier waarbij rekening wordt gehouden met hun situatie: we noemen dat Follow Me Special .

Wij hebben al meerdere jaren met zo’n groepje gedraaid. En ook dit seizoen is weer iemand van het FM-team hiervoor beschikbaar, Aline van den Top.
Voor alle duidelijkheid: we beperken ons hierbij in eerste instantie tot de wijkgemeente Sionskerk. Niettemin: is er belangstelling voor deze vorm van Follow Me vanuit andere wijken: neem gerust contact op voor overleg. We doen ons best…

Contactpersoon: Aline van den Top

Impressie van een jongere:
‘Follow Me Special is niet zo maar catechisatie. Follow Me Special is helemaal op jou gericht.
Met een klein groepje van nog geen eens 4 man en 2 begeleiders is het meer dan gezellig.
Je bespreekt niet alleen de opdracht, ook word er om jouw mening gevraagd. Je krijgt tijd om je verhaal te doen en ook kun je er alles kwijt. Follow Me Special is niet alleen voor kinderen met een beperking.
Ook als je niet van grote groepen houdt. Met een special boekje sta je stil bij onderwerpen waar je normaal niet stil bij zou staan. Het groepje waar ik in zat heb ik plezier gehad, en veel ervaring/kennis op gedaan.
Follow me Special is speciaal voor wie van bijzonder houdt.’

Impressie van een ouder:
‘Binnen de gemeente Sionskerk is er de mogelijkheid om Follow Me in een kleine groep bij iemand thuis te volgen, geleid door Aline van den Top en Gea Wijnbergen. Juist door de ontmoeting van de jongeren in een thuissituatie in een kleine groep, ontstaan er mooie en leerzame gesprekken. De jongere vindt op deze manier sneller aansluiting bij de ander. Contacten en vriendschappen kunnen zelfs uit deze ontmoeting ontstaan. Dus vanuit mijn eigen ervaring als ouder beveel ik Follow Me Special van harte bij u aan!’

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2020 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook