23005HERV-post-winterwerk-kinderen-jeugd-v2.jpg

Jeugdwerk Sionskerk

Follow Me / Follow Me-Next / Follow Me Home
Follow Me: de naam zegt het al: Jezus roept ons om Hem te volgen. Dáár zijn we dus mee bezig op catechisatie. Het eerste half uur komen we in een grote groep bij elkaar, met tijd voor een lied, gebed en de presentatie van een thema. Het tweede half uur zijn er gesprekken in kleine groepjes, over dat thema. Dit gebeurt onder leiding van een mentor. Natuurlijk wordt bij de indeling van de groepjes rekening gehouden met je leeftijd. We zetten iemand van 15 jaar niet bij iemand van 12 jaar! Verder is er altijd een aparte avond rond het zendingsproject. Ergens in het seizoen (meestal als afsluiting) gaan we een uurtje bowlen. Follow Me (Next) wordt gehouden in de Sionskerk. Follow Me Home is bij gemeenteleden thuis. 


Follow Me:
Voor jongeren van 12 tot 15 jaar op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Contactpersoon Follow Me: Mariëlle van den Berg (06 31 51 65 77).


Follow Me Next:
Voor jongeren van 15/16 tot 18 jaar op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Contactpersoon Follow Me Next: Mariëlle van den Berg (06 31 51 65 77).


Follow Me Next Home:
Voor jongeren van 15/16 tot 18 jaar op maandagavond 19.00 tot 20.00 uur of op woensdagavond 19.30 tot 20.30 uur. Contactpersoon: Jeannette Oosterhaven (w.oosterhaven@tele2.nl)


Follow Me Special
Voor sommige jongeren is het moeilijk om mee te draaien in de grote groep van Follow Me en het Voor sommige jongeren is het moeilijk om mee te draaien in de grote groep van Follow Me en het normale programma te volgen: ze hebben een vorm van autisme, ADHD of iets dergelijks. Een veilige omgeving en een aanpak op maat is voor hen van belang. Deze jongeren willen dus wel Follow Me volgen, maar op een manier waarbij rekening wordt gehouden met hun situatie: we noemen dat Follow Me Special. Wij hebben al meerdere jaren met zo’n groepje gedraaid. En ook dit seizoen is weer iemand van het FM-team hiervoor beschikbaar, Aline van den Top.
Voor alle duidelijkheid: we beperken ons hierbij in eerste instantie tot de wijkgemeente Sionskerk. Niettemin: is er belangstelling voor deze vorm van Follow Me vanuit andere wijken: neem gerust contact op voor overleg. We doen ons best!
Contactpersoon: Aline van den Top: ajvdtop@PieterZandt.nl


The Sound

 

 

 

 

The Sound
Wij zijn christelijke jeugdclub The Sound in Nunspeet voor jongeren van 12- 16 jaar. Ons doel is om elkaar en God beter te leren kennen, en samen een goede gezellige tijd te hebben. Jeugdclub The Sound wordt georganiseerd vanuit de Hervormde kerken in Nunspeet. Ben je geen lid van deze kerk? Of ben je geen christen? Maar lijkt het je leuk om te komen? Ook jij bent van harte welkom! Kom gerust een avond langs! Iedereen in deze leeftijd is welkom. We hopen, dat jij je snel thuis zult voelen bij onze jeugdclub. Lees hier voor meer informatie.


Belijdeniskring
We lezen het Marcusevangelie. We bespreken daarnaast een boekje van L.M. Vreugdenhil, Vriendschap We lezen het Marcusevangelie. We bespreken daarnaast een boekje van L.M. Vreugdenhil, Vriendschap met God. Verder zijn er nog een paar aparte avonden, bijv. over het Heilig Avondmaal, en een ontmoeting met kerkenraadsleden. Na de belijdeniszondag kunnen we ook nog een gavencursus doen, om te ontdekken waar je gaven en mogelijkheden liggen om iets te doen in het kerkenwerk. En wie weet, is er ook een plekje voor een gezellige activiteit.
Voor wie: voor iedereen die gemotiveerd bezig wil zijn met de kernzaken van het christelijk geloof. Misschien weet je nog niet of je ook echt belijdenis wilt gaan doen: je bent evengoed welkom!


 

Voor de jongere kinderen zijn er ook veel activiteiten. Lees hier meer over het kinderwerk