Jeugdwerk Sionskerk


Follow Me / Follow Me-Next / Follow Me Home
‘Follow Me’: de naam zegt het al: Jezus roept ons om Hem te volgen. Dáár zijn we dus mee bezig op ‘catechisatie’. Het eerste half uur komen we in een grote groep bij elkaar, met tijd voor een lied,  gebed en de presentatie van een thema. Het tweede half uur zijn er gesprekken in kleine groepjes, over dat thema. Dit gebeurt onder leiding van een mentor. Natuurlijk wordt bij de indeling van de groepjes rekening gehouden met je leeftijd. We zetten iemand van 15 jaar niet bij iemand van 12 jaar! Verder is er altijd een aparte avond rond het zendingsproject. Ergens in het seizoen (meestal als afsluiting) gaan we een uurtje bowlen. Follow Me (Next) wordt gehouden in de Sionskerk. Follow Me Home is bij gemeenteleden thuis. 


Follow Me:
voor jongeren van 12 – 15 jaar op dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur.
Contactpersoon: Nelleke Hoogendoorn (nellekehoogendoorn@gmail.com)


Follow Me Next:
voor jongeren van 16 – 18 jaar op dinsdagavond van 20.15 – 21.15 uur.
Contactpersoon: Nelleke Hoogendoorn (nellekehoogendoorn@gmail.com)


Follow Me Special
Voor sommige jongeren is het moeilijk om mee te draaien in de grote groep van Follow Me en het normale programma te volgen: ze hebben een vorm van autisme, ADHD of iets dergelijks. Een veilige omgeving en een aanpak op maat is voor hen van belang. Deze jongeren willen dus wel Follow Me volgen, maar op een manier waarbij rekening wordt gehouden met hun situatie: we noemen dat Follow Me Special.
Wij hebben al meerdere jaren met zo’n groepje gedraaid. En ook dit seizoen is weer iemand van het FM-team hiervoor beschikbaar, Aline van den Top.
Voor alle duidelijkheid: we beperken ons hierbij in eerste instantie tot de wijkgemeente Sionskerk. Niettemin: is er belangstelling voor deze vorm van Follow Me vanuit andere wijken: neem gerust contact op voor overleg. We doen ons best…
Contactpersoon: Aline van den Top: ajvdtop@PieterZandt.nl


Belijdeniskring
We lezen het Marcusevangelie. We bespreken daarnaast een boekje van L.M. Vreugdenhil, Vriendschap met God. Verder zijn er nog een paar aparte avonden, bijv. over het Heilig Avondmaal, en een ontmoeting met kerkenraadsleden. Na de belijdeniszondag kunnen we ook nog een ‘gavencursus’ doen, om te ontdekken waar je gaven en mogelijkheden liggen om iets te doen in het kerkenwerk. En wie weet, is er ook een plekje voor een gezellige activiteit.
Voor wie: voor iedereen die gemotiveerd bezig wil zijn met de kernzaken van het christelijk geloof. Misschien weet je nog niet of je ook echt belijdenis wilt gaan doen: je bent evengoed welkom!
Vragen/info: Bel of mail gerust: drodenburg@hervormdnunspeet.nl of 0341- 25 81 04


Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2020 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook