23005HERV-post-winterwerk-kinderen-jeugd-v2.jpg

Jeugdwijkteam Sionskerk

Jeugdwijkteam
Het jeugdwerk rond de Sionskerk is verdeeld in drie clusters. Het cluster "Jeugd en kerk" bestaat uit die activiteiten die voor de jeugd in en rondom de diensten worden georganiseerd (o.a. kindernevendienst en oppas 1). Het cluster "Jeugd en club" bestaat uit de activiteiten die voor jongeren buiten de diensten om worden georganiseerd (o.a. meisjes- en jongensclub), het cluster "Jeugd en catechese" spreekt natuurlijk voor zich. De coördinatoren van de clusters ontmoeten elkaar in het JWT Sionskerk.

Doel
Het JWT wil bijdragen aan het ontwikkelen van de persoonlijke relatie tussen de jongeren in haar wijk en God. Daarbij wil het JWT jongeren laten groeien in de betekenis die zij hebben voor hun omgeving.

De weg
Om te bereiken dat jongeren een persoonlijke relatie met God aangaan Om te bereiken dat jongeren een persoonlijke relatie met God aangaan biedt het JWT activiteiten aan, die jongeren (0-21 jaar) ondersteunen en uitdagen in het aangaan van een relatie met God en ook in het aangaan van relaties met hun omgeving. De activiteiten die worden aangeboden om dit doel te bereiken zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase en de belevingswereld van de jongeren in de wijk.

Taken

De rol van het JWT is drieledig. In de eerste plaats heeft het JWT een beleidsmatige functie. Zij adviseert de wijkkerkenraad inzake het jeugdbeleid en vertaalt het door de kerkenraad geformuleerde beleid naar het jeugdwerk in de wijk. Zij is tevens aanspreekpunt van en voor de kerkenraad met betrekking tot het jeugdwerk.

In de tweede plaats heeft het JWT een coördinerende functie. Zij stemt de onderlinge jeugdactiviteiten af op elkaar en op de wensen en behoeften van jongeren. Tevens toont zij betrokkenheid namens de kerkenraad bij de jeugdactiviteiten in de Sionskerk.

De derde rol is een stimulerende rol. Het JWT faciliteert en ondersteunt het jeugdwerk in de wijk en motiveert, begeleidt en rust de jeugdwerkers bij haar werkzaamheden toe.

Samenstelling van het JWT
Ruben van de Kolk (cluster jeugd en club)
Mariëlle van den Berg (cluster jeugd en catechese)
Hadassa Drost (cluster jeugd en kerk)
Erika Floor (ouder)
Vacant (secretariaat)
Martijn van de Kolk (jeugddiaken)
Niels van 't Hul (jeugdouderling)
Wouter Rouvoet (jeugdwerk algemeen)

Wil je meer weten over het jeugdwerk dan kun je contact opnemen met Niels van ’t Hul: nielsvanthul@gmail.com.