Jeugdwijkteam Sionskerk

Jeugdwijkteam
Het jeugdwerk rond de Sionskerk is verdeeld in drie clusters. Het cluster ‘Jeugd en kerk’ bestaat uit die activiteiten die voor de jeugd in en rondom de diensten worden georganiseerd (o.a. kindernevendienst en oppas 1). Het cluster ‘Jeugd en club’ bestaat uit de activiteiten die voor jongeren buiten de diensten om worden georganiseerd (o.a. meisjesclub en Kids-praise), het cluster ‘Jeugd en catechese’ spreekt natuurlijk voor zich. De coördinatoren van de clusters ontmoeten elkaar in het JWT Sionskerk.

Doel
Het JWT wil bijdragen aan het ontwikkelen van de persoonlijke relatie tussen de jongeren in haar wijk en God. Daarbij wil het JWT jongeren laten groeien in de betekenis die zij hebben voor hun omgeving.

De weg
Om te bereiken dat jongeren een persoonlijke relatie met God aangaan biedt het JWT activiteiten aan, die jongeren (0-21 jaar) ondersteunen en uitdagen in het aangaan van een relatie met God en ook in het aangaan van relaties met hun omgeving. De activiteiten die worden aangeboden om dit doel te bereiken zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase en de belevingswereld van de jongeren in de wijk.

Taken
De rol van het JWT is drieledig. In de eerste plaats heeft het JWT een beleidsmatige functie. Zij adviseert de wijkkerkenraad inzake het jeugdbeleid en vertaalt het door de kerkenraad geformuleerde beleid naar het jeugdwerk in de wijk. Zij is tevens aanspreekpunt van en voor de kerkenraad met betrekking tot het jeugdwerk.

In de tweede plaats heeft het JWT een coördinerende functie. Zij stemt de onderlinge jeugdactiviteiten af op elkaar en op de wensen en behoeften van jongeren. Tevens toont zij betrokkenheid namens de kerkenraad bij de jeugdactiviteiten in de Sionskerk.

De derde rol is een stimulerende rol. Het JWT faciliteert en ondersteunt het jeugdwerk in de wijk en motiveert, begeleidt en rust de jeugdwerkers bij haar werkzaamheden toe.

Samenstelling van het JWT
Ruben van de Kolk (cluster jeugd en club)
Roelinda Noorderink (cluster jeugd en catechese)
Vacant (cluster jeugd en kerk)
Anja Mulder (ouder; voor het belang van de kinderen)
Hanneke van Zalk (secretariaat)
Martijn van de Kolk (jeugddiaken)
Marieke Pluim (jeugdwerk algemeen)
Niels van ’t Hul (jeugdouderling)
Wouter Rouvoet (jeugdwerk algemeen)

Wil je meer weten over het jeugdwerk dan kun je contact opnemen met Niels van ’t Hul: nielsvanthul@gmail.com.

Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2020 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook