Kinderwerk Sionskerk


Oppas Sionskerk
Omdat er in de Sionskerk momenteel te weinig zalen beschikbaar zijn, vindt de oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar plaats in peuterspeelzaal De Kikkerhof aan de Troelstrastraat 21 in Nunspeet. De Kikkerhof is op loopafstand van de kerk. U kunt uw kind voorafgaand aan de dienst, vanaf 9.30 uur, brengen in de Kikkerhof. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ook weer ophalen.
De Kikkerhof is een prachtige, veilige ruimte die speciaal ingericht is voor peuters en daarom zal dit voor kinderen van 0 tot 3 jaar een heerlijke ruimte zijn om te verblijven tijdens de kerkdienst. Tijdens de ochtenddienst zal er (indien gewenst) direct contact zijn tussen de oppasruimte en de kerkzaal.

Update i.v.m. COVID-19: de oppas vindt op dit moment samen met Op Stap plaats in één van de zalen in de Sionskerk. 


Op Stap
Als jeugdwijkteam van de Sionskerk verlangen we ernaar dat kinderen al op jonge leeftijd verhalen uit de Bijbel horen. Al op jonge leeftijd zijn kinderen ontvankelijk voor deze verhalen. ‘Op Stap’ is bedoeld voor kinderen van 3 jaar en kinderen uit groep 1.
‘Op Stap’ start net als de kindernevendiensten voor de preek en tijdens de collecte zullen de kinderen weer terugkomen in de kerkzaal. Dit betekent dat de kinderen van 3 jaar en kinderen uit groep 1 het eerste deel van de eredienst zullen meemaken. Mocht dit voor uw kind een belemmering zijn, dan is het mogelijk de kinderen voorafgaand aan de eredienst in de ‘Op Stap’-ruimte te brengen. Deze kinderen kunnen dan, voorafgaand aan het programma, heerlijk spelen in deze ruimte. Ook na afloop van het programma kunnen zij daar blijven spelen, zodat ze na de dienst opgehaald kunnen worden.
Tijdens ‘Op Stap’ wordt er gebruik gemaakt van de methode  ‘Op Stap’. Dit is een methode van de HGJB, die speciaal is ontwikkeld voor kinderen vanaf 3 jaar. Het programma biedt Bijbelverhalen aan en laat kinderen op een eenvoudige manier kennis maken met onderdelen van een kerkdienst. Denk hierbij aan Doop, Avondmaal, gebed en zang. Oftewel: een ‘opstapje’ naar de kerkdienst.
Voor deze leeftijdsgroep zal er tijdens de ochtenddiensten met een Kindermoment ook gewoon ‘Op Stap’ zijn. Heeft u vragen over ‘Op Stap’? Bel gerust met Jarina van Engelen (06) 36 30 75 64.

Update i.v.m. COVID-19: Op Stap vindt op dit moment samen met de Oppas plaats in één van de zalen in de Sionskerk. 


Kindernevendienst Sionskerk
Alle kinderen starten de dienst met hun ouders in de kerk.
Voor de schriftlezing vertrekken de kinderen uit groep 2 tot en met 5 naar hun eigen ruimte. Kinderen uit groep 2 en 3 kunnen naar kindernevendienst 1. Kinderen die in groep 4 en 5 zitten kunnen naar kindernevendienst 2. Beide groepen hebben het over hetzelfde thema aan de hand van de methode Bijbel Basics. Naar behoefte zal de wijkpredikant de inhoud van zijn preek hierop afstemmen.
Na de preek en tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk en gaan weer bij hun ouders zitten. Aandacht voor de kinderen kan ook voor of na de preek plaatsvinden.
Tijdens geplande bijzondere diensten (dopen, feestdagen, belijdenis, etc.), waarbij veel gemeenteleden worden verwacht, zal er tijdens de dienst geen kindernevendienst 2 zijn.
Ongeveer een keer in de maand is er geen kindernevendienst. Er zal dan tijdens de dienst een Kindermoment plaatsvinden en de dienst zal zoveel mogelijk “kindvriendelijk” worden gehouden.
Coördinatie van de kindernevendienst is in handen van Marijke van de Put.
Heeft u vragen? Mail naar: kindernevendienstsionskerk@hervormdnunspeet.nl

Update i.v.m. COVID-19: kindernevendienst 1 en 2 worden op dit moment gezamenlijk gehouden.


Kindermoment
Eén keer in de maand, als er geen kindernevendienst is, wordt er in de ochtenddienst een Kindermoment gehouden. Dit Kindermoment wordt verzorgd door ds. Rodenburg.
De kinderen horen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld, waarover de preek gaat. Ook wordt er een kinderlied gezongen. Op deze wijze wordt er extra aandacht besteed aan de kinderen, zodat zij zich thuis voelen in de kerkdienst.


Kids Praise
Yes!! Twee keer per jaar houden wij een Kidspraise! We gaan op zondagmiddag samen zingen tot eer van God. Dit alles onder leiding van een toffe band. Kom je ook?
Datum:                 In het najaar en in het voorjaar
Tijd:                      14.30 uur
Waar:                    Sionskerk
Contactpersoon:   Miranda ten Brink (mtenbrink@upcmail.nl)


Bridge
Bridge is een activiteit voor tieners uit groep 8 die verbonden zijn met de Sionskerk. Bridge bestaat uit een aantal bijeenkomsten tijdens de dienst op zondagochtend in de Sionskerk. Gedurende de dienst hebben de tieners een eigen programma, op maat voor hen. Bridge vindt plaats gedurende de hele dienst (tieners hoeven dus niet eerst in de kerkzaal te gaan zitten). Tijdens de bijeenkomsten lezen we uit de Bijbel, is er ruimte voor ontmoeting, het stellen van vragen en de tieners leren elkaar kennen door middel van een spel. 

In deze Corona tijd zijn veel dingen anders dan normaal, zo ook de kerkdiensten. Toch zoeken we naar veilige mogelijkheden om contact te houden met de jongeren in en rondom de Sionskerk. Dit seizoen willen we Bridge aanbieden, terwijl de meeste ouders de dienst online volgen. De tieners uit groep 8 nodigen we eenmaal per maand uit voor een eigen programma in de Sionskerk (het tijdstip is gelijk met de dienst in de kerkzaal). Mocht uw tiener de uitnodiging niet hebben ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar marko.voerman@hotmail.com

Op onderstaande data willen we bij elkaar komen:

  • 22 november
  • 17 januari
  • 14 februari
  • 21 maart
  • 18 april
  • 30 mei
  • 12 september (laatste keer)

Kinderkerst – Kinderpaas- en Kinderpinksterfeest

Samen feestvieren! Speciaal voor jou wordt er met Kerst, Pasen en Pinksteren een (kinder)dienst gehouden in de Sionskerk. Deze diensten beginnen om 18.30 uur. Contactpersoon is Miranda ten Brink (mtenbrink@upcmail.nl).


3-4-5 club 
Jeugdwerk groep 3, 4 en 5 van de basisschool

Ben je 6 – 8 jaar? In de Sionskerk is er elke 14 dagen een te gekke leuke club bestemd voor jou! Je kunt er luisteren naar verhalen uit de Bijbel, zingen, knutselen of spelletjes doen.
Het is altijd onwijs gezellig en leuk en jij mag daar ook bij zijn. Eén keer in de twee weken op woensdag van 14.00 tot 15.30 uur.
Contactpersoon: Ruben van de Kolk : rubenvandekolk@hotmail.com

Update: op dit moment is het Jeugdwijkteam nog op zoek naar twee mensen die leiding willen geven. Zonder deze mensen, kan de club niet starten. Mocht u of jij interesse hebben, neem dan contact op met Ruben van de Kolk. 


Meisjesclub
De meisjesclub is speciaal voor de meisjes van 9 – 12 jaar.

Het is weer zover! Je kunt weer naar club. We zullen dan samen een gezellige avond hebben. We zingen leuke liederen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Na de pauze doen we een spel of gaan we wat knutselen. Natuurlijk wordt er veel gekletst en heel wat gelachen. Neem gerust je vriendinnen mee!
Eén keer in de twee weken op donderdagavond in de Sionskerk van 19.00 tot 20.15 uur.
Contactpersoon Ruben van de Kolk : rubenvandekolk@hotmail.com

Update: op dit moment is het Jeugdwijkteam nog op zoek naar twee mensen die leiding willen geven. Zonder deze mensen, kan de club niet starten. Mocht u of jij interesse hebben, neem dan contact op met Ruben van de Kolk.


Jongensclub De Sionsbende
De jongensclub “de Sionsbende” is een jongensclub voor jonge mannen van 9 – 12 jaar.

We besteden aandacht aan verhalen uit de Bijbel en er is aandacht voor stoere spelletjes. Soms hebben we een uitje (bijvoorbeeld zwemmen, bowlen of we gaan de bossen in). Ook is er een kerstviering en een jaarlijks darttoernooi.
Kom eens kijken bij de Sionsbende. Eén keer in de twee weken op vrijdagavond in de Sionskerk van 19.15 tot 20.15 uur.
Contactpersonen:
Gert de Jager, gertdejager1994@hotmail.com
Lucas van de Kolk, lucasvandekolk@hotmail.com
Martijn van de Kolk, martijnvandekolk@hotmail.com


Wat wij geloven

Jezus zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Bijbel, Johannes 14 vers 6)

Is dat niet veel te stellig, te pretentieus? Wie kan dat bewijzen? Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?

En toch geloven wij dat dit waar is. Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.

Wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is de persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij is de Christus, dat betekent “Gezalfde”, want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen. En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet. …Lees verder

Van harte welkom!

Welkom op de website van Hervormd Nunspeet voor jou en andere geïnteresseerden; laagdrempelig en uitnodigend van karakter. We zijn erg benieuwd naar je reactie.

Reageer op de site

Één van onze diensten bezoeken?

Bezoek één van de diensten

Copyright 2020 Hervormd Nunspeet - Privacy statement - Facebook