Kringen

Wat doe je op de kring?

Gemeenteleden gaan met elkaar in gesprek over een thema/gespreksonderwerp dat per seizoen in onderling overleg wordt vastgesteld. Centraal staat daarbij altijd de Bijbel. De bijeenkomsten worden bij deelnemers aan huis gehouden. De leiding ligt in handen van gemeenteleden.


Bijbelkringen

Kring 1
Contactpersoon: Betty Schipper, bettyschipper@hotmail.com
Bijeenkomsten op donderdagavond, gemiddeld eens per 3-4 weken.

Kring 2 Timotheus
Contactpersoon: Alex van Doeselaar, tel. 0341-260528, a.doeselaar4@chello.nl
Bijeenkomsten eens per 5 weken, data worden in onderling overleg gepland.

Kring 3
Contactpersoon: Gerrit Mulder, tel. 0341-279814, gaitmulder@yahoo.com
Bijeenkomsten eens per drie weken op maandagavond, data worden in onderling overleg gepland.

Kring 4
Contactpersoon: Ria den Boon, tel. 0341-257950, ria@den-boon.com
Bijeenkomsten iedere derde woensdag van de maand.

Kring 5
Contactpersoon: Rianne van ’t Hul, rianne.hul@kpnplanet.nl en Anita Bultman, alfredenanita@live.nl
Bijeenkomsten eens per drie weken, van september tot april. Data worden in onderling overleg gepland.

Kring 6 Vrouwenkring
Contactpersoon: Alie Borkent, tel. 0341-270460, alieborkent@gmail.com
Bijeenkomsten eens per maand op dinsdagochtend.

Kring 7
Contactpersoon: Pauline Bronkhorst, tel. 06-53354776, paulinebeelen@hotmail.com en Bernadette Voerman, berna_westhuis@hotmail.com
Bijeenkomsten eens per 3 weken, op woensdag- of vrijdagavond.

Kring 8 Schatrijk
Contactpersonen: Gerrit en Henriëtte Haverkamp, tel. 0341-251999,  g.haverkamp5@telfort.nl
Bijeenkomsten elke tweede dinsdagavond van de maand.

Kring 9 Buurtkring Oenenburg
Contactpersonen: Edwin en Corine Koolstra, tel. 0341-841831, e.koolstra@chello.nl
Bijeenkomsten op maandagavond, data worden onderling afgestemd.

Kring 10
Contactpersoon: Ingeborg Pluim, tel. 06-30372927, i.pluimschouten@gmail.com
Bijeenkomsten om de twee weken op dinsdagavond.

Kring 11
Contactpersoon: Géke Hop, tel. 0341-843112, geke6@hotmail.com
Bijeenkomsten op donderdagavond, data worden onderling afgestemd.

Kring 12
Contactpersoon: Esther Kaljouw, estherlourens@yahoo.nl
Bijeenkomsten om de drie weken.


Emmaüskringen

Emmaüskringen zijn eveneens huiskringen. Het verschil met bovenstaande kringen is dat ze mede zijn gericht op deelnemers die wat meer aan de rand van de kerk of buiten de kerk staan.

Emmaüs-kring 1
Kringleider: Netty van ´t Hul, nettyhul@kpnmail.nl
Bijeenkomsten worden in onderling overleg gepland.

Emmaüs-kring 2
Kringleiders: Jacqueline Juffer, tel. 0341-261466, jacqueline-juffer@kpnmail.nl en Karel Foppen, tel. 0341-256881, fam.foppen@hetnet.nl
Bijeenkomsten worden in onderling overleg gepland.


Gebedskring

Coördinatoren: Albert en Corry van Frankenhuyzen, tel. 0341-257585,  avanfrankenhuyzen@hetnet.nl
Bijeenkomsten: elke derde vrijdagavond van de maand in één van de zalen van de Sionskerk.
Aanvang: 19.00 uur

Voor alle kringen geldt: nieuwe leden zijn van harte welkom!