100

Geplaatst op 01-01-2023 in Column

100

Hoe oud denk je te worden? Menigeen denkt daar weleens over na. Zo aan het begin van een nieuw jaar denk je weleens, zou ik het eind van het jaar ook mogen beleven en om dat te bedenken hoef je nog helemaal niet oud te zijn. Nederland telt sinds een aantal jaren ± 2200... 100-plussers. Veel mensen willen oud worden, maar evenzoveel willen waarschijnlijk niet oud zijn. Want, je weet wel, ouderdom komt met gebreken en dat wil je liever niet. Afhankelijk zijn van een looprek, rollator of rolstoel is geen aanlokkelijk perspectief. Je levert mobiliteit in, het gaan en staan wordt meer of minder aan banden gelegd en dan word je pas echt oud. 

Verreweg de meeste mensen willen ouder worden. Over hoe je gezond oud kunt worden, wordt veel gepubliceerd. Want er zijn veel bedreigingen die ervoor kunnen zorgen dat je de leeftijd van de zeer zeer sterken niet bereikt. Een aantal van deze bedreigingen kun je individueel waarschijnlijk niet of nauwelijks beïnvloeden. Stress is één van die factoren die van invloed kan zijn op je gezondheid en daarmee mogelijk op het aantal jaren dat je leeft. Een beetje stress hoeft helemaal niet negatief te zijn. Met enige regelmaat een lichte vorm van stress ervaren kan ervoor zorgen dat je weerbaarder en veerkrachtiger bent. Daarnaast vermeerderen je prestaties en dat is mooi meegenomen. Maar pas op, veel stress heeft forse nadelen en kan een reeks van klachten veroorzaken die op den duur grote gezondheidsschade kunnen opleveren.

Volgens een Bijbeltekst in Exodus zou je leven ook verlengd kunnen worden als je respect hebt voor je ouders. Een spannende tekst omdat het tonen van respect wordt gekoppeld aan de belofte van een lang leven. Er zijn situaties denkbaar dat het opbrengen van respect door kinderen op gespannen voet staat met de gedragingen van de ouders. Zou dit dan ook tot gevolg kunnen hebben dat je de belofte van een langer leven misloopt? 

Van Henoch is in de Bijbel beschreven dat hij 365 jaar is geworden en dat was voor die tijd niet eens zo heel oud, zoals we uit Genesis 5 kunnen concluderen. Over hoe hij heeft geleefd en wat hij heeft gedaan om zo oud te worden, worden we niet geïnformeerd. Wat wel opvalt is dat hij leefde als vriend van God, hij wandelde als het ware met God. Op de één of andere manier is het aanstekelijk en aantrekkelijk om het voorbeeld van Henoch te volgen en te willen wandelen met God. Wat zou dat wandelen kunnen betekenen?

Wandelen met God of met Jezus betekent, dat het donkere dal achter je ligt en dat je weet wat het inhoudt om in zijn trouw geborgen te zijn. Luisteren naar zijn stem is dan vanzelfsprekend en dat er niets is wat ons van Hem kan scheiden. Hoe jong of oud we ook mogen zijn, zo beginnen in het nieuwe jaar, wandelen in het licht van Jezus, zal ertoe leiden dat wij zijn licht mogen doorgeven aan de mensen om ons heen en dan wordt 2023 een gezegend nieuw jaar.

 


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.