hug-banner

Doorlever

Geplaatst op 28-02-2023 in Column

Doorlever

Door leven dat wil vrijwel iedereen, ook al lijkt het leven bijna onleefbaar, door gaan wil men doorgaans. Ja, want je moet toch door, zei onlangs iemand van wie de partner enige tijd geleden was overleden. Ook als je de boodschap hebt gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent en dus uitbehandeld. Hoezo, uitbehandeld? Er zijn mensen die een fatale diagnose hebben gekregen en die mede dankzij medische behandelingen, noch meerdere jaren doorleefden. Zo ook een peuter waarbij werd vastgesteld dat er in zijn hoofd een tumor aanwezig was. De behandelend arts meende, gebaseerd op het ziektebeeld, dat het patiëntje nog 2 tot 3 jaar te leven had. Uiteindelijk bereikte de jongen de leeftijd van een adolescent, toen hij ten gevolge van zijn ziekte overleed. Een echte doorlever zou je kunnen zeggen.

Dankzij allerlei ontwikkelingen op medisch gebied leven mensen, die palliatief ziek zijn, vaak één of meer jaren langer. De impact van de boodschap, niet meer beter te kunnen worden, is ingrijpend. Het leven raakt ontregeld, dat wat eerder vanzelfsprekend leek, is dat nu niet meer. Veel tijd wordt in beslag genomen door onderzoeken en behandelingen in een ziekenhuis. Het is een kunst om te leven als iemand die een ziekte heeft, en níet als een zieke. Naarmate men zich meer als de zieke gaat gedragen, wordt het lijden allesbepalend en lijkt het erop als of er niets anders meer is om voor te leven. Als iemand een ernstige ziekte heeft, zijn er daarnaast hopelijk ook nog mogelijkheden om van het leven te genieten en daarvoor dankbaar te zijn.

Het komt voor dat mensen na een ingrijpende boodschap in zichzelf gekeerd raken en belangstelling voor dat wat er om hen heen gebeurt, afneemt. Dit heeft ook invloed op de belangstelling voor de mensen om hen heen. Men richt zich als het ware op een spoedig levenseinde. In bepaalde situaties blijft men langer leven dan de verwachting. Het kan dan moeite kosten om weer meer belangstelling te krijgen voor de mensen en dingen om hen heen. Men krijgt bij wijze van spreken nog een periode van bonustijd en moet vervolgens leren hoe daar mee om te gaan. Men leeft onverwacht langer door.

Een Bijbelse “doorlever” komen we tegen in de persoon Hizkia, de koning van Juda. Op een bepaald moment kreeg hij de fatale boodschap van Jesaja dat hij niet meer beter zou worden en dat zijn sterven aanstaande was. Daarnaast werd hem aanbevolen om de lopende zaken te regelen die, door zijn overlijden, noodzakelijk zouden worden. Heftig zouden we vandaag de dag zeggen. Zo’n boodschap raakt je. Dat gebeurde ook bij Hizkia, hij ging echter niet bij de pakken neerzitten, hij reageerde niet als een zieke in een uitzichtloze situatie. Nee, hij bad tot God en memoreerde hoe hij de Heere God had gediend en wat hij in Zijn naam had verricht. Kort daarna kwam Jesaja en hij zei onder andere dat het leven van Hizkia met vijftien jaar zou worden verlengd. Op deze manier werd Hizkia, dankzij de verhoring van zijn gebed, een echte “doorlever”.

Vijftien jaar is natuurlijke een geweldige tijd, maar niet als je dat vergelijkt met de eeuwigheid. Een “doorlever” wordt je pas echt als als je Jezus volgt. Hij die tijdens zijn aardse bestaan door zijn lijden en sterven de dood heeft overwonnen, waardoor eeuwig leven mogelijk is geworden. En gelukkig niet alleen voor Hemzelf maar ook voor allen die met Hem zijn gestorven en weer zijn opgestaan. Dan wordt, in de tijd waarin wij leven, de lijdenstijd, zijn sjaloom werkelijkheid en maakt Hij alle dingen nieuw. Want Hij is de Heer van ons leven.

 


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.