Hoop

Geplaatst op 14-05-2024 in Column

Hoop

“Hoop doet leven” is een uitspraak die mensen kan bemoedigen. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we op iets hopen? Als je een belangrijk examen gedaan hebt, hoop je natuurlijk dat je slaagt. Een akkerbouwer die zijn gewas wil oogsten, hoopt mogelijk nog op een paar dagen mooi weer zodat de oogst, droog en wel binnengehaald kan worden. Ook vakantiegangers hopen op gunstige weersomstandigheden, zodat hun vakantie niet in het water valt. Een zieke hoopt meestal nog op genezing of verbetering van zijn of haar situatie. Voorbeelden zijn er te over. Kennelijk hoopt men op iets wat afhankelijk is van de situatie waarin men verkeert, maar waarvan men niet zeker weet of het object van de hoop ook in vervulling gaat.

Wanneer je te maken hebt met veel moeilijkheden, kan de hoop op betere tijden een drijfveer zijn om door te gaan. Voor veel mensen is hoop dan een vorm van houvast. Dit houvast wordt belangrijker naarmate de uitkomst ervan waardevoller voor je is. In veel gevallen zijn er meerdere mogelijkheden om een herkansing te krijgen. Je zou hierbij kunnen denken aan een herexamen, je krijgt dan een tweede of een extra kans om alsnog te slagen. Na regen komt zonneschijn, hopelijk komt het met de oogst dan ook wel weer goed. Naarmate de doelen van hoop beter haalbaar zijn, betekent dit meer voor betrokkenen.

Mensen die ziek zijn en afhankelijk van medische zorg kunnen vaak niet anders dan hopen op een goede afloop. Zij hebben vaak geen andere keus. Ergens houvast aan hebben in kritieke situaties kan ervoor zorgen dat je minder stress ervaart. Zeker als er naast een plan a ook nog een plan b bestaat. Doordat er hoop is en houvast, lijkt de situatie niet hopeloos en geen doodlopende weg. Is dat laatste wél het geval, dan kan iemand zwaarmoedig worden en mogelijk langdurig neerslachtig.  

De voorbeelden van hoop die gepasseerd zijn, hebben betrekking op zaken die we in ons leven kunnen of graag willen bereiken. Er is echter ook een andere, meer fundamenteler vorm van hoop. De hoop dat, ondanks alles wat ons overkomt, ons leven niet uit Gods hand valt.

Wanneer iemand zijn of haar hand op je schouder legt, voelt dat meer of minder vertrouwd. Dit vertrouwen wordt beïnvloed door de situatie en de persoon die zijn of haar hand op je schouder legt. Als je ervaart dat God zijn hand op je legt, voelt dat altijd vertrouwd. Want Hij leidt en draagt ons veilig, waarheen we ook gaan of waar we ook verblijven. Hij is daar waar wij ook zijn, zoals we uit psalm 139 kunnen concluderen. De plaats is niet alleen bepalend, nee, ook de tijd is van invloed. Immers onze tijden zijn ook in de hand van de opgestane Heer. Onze geboorte, ons leven en sterven zijn het werk van Hem, Die ons lief heeft. In de handen van God zijn wij voor altijd veilig. Te mogen weten in de handen van God te zijn biedt hoop, niet alleen voor ons leven hier en nu, maar ook voor daar en in de toekomst. Hopen op Hem, Die is en Die was en Die komen zal, leidt tot het prijzen en loven van de Heer en het verheerlijken van zijn eeuwige Naam.

 


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.