hug-banner

Hug

Geplaatst op 02-05-2023 in Column

Na corona mag het dan weer, familie en vrienden een hug geven. Het was wat dit betreft maar een kille zaak tijdens die periode. Anderhalve meter afstand in plaats van een hug, dat schept echt afstand en dat wil je toch helemaal niet. Een afstand die gedurende de tijd steeds voelbaarder werd en mogelijk tot definitieve beëindiging van relaties heeft geleid. Gelukkig is die periode voorbij en we hopen dat dit definitief is.

Met een hug omarmen we iemand of iets, ook jezelf kun je omarmen. Er zijn mensen die pijn leiden ten gevolge van een ziekte of een aandoening die ertoe leidt dat bepaalde zenuwen hun werk niet goed meer doen. Er kunnen dan meerdere klachten ontstaan zoals tintelingen, een doof gevoel en dergelijke. Het is dan vaak een zoektocht hoe je met deze klachten kunt omgaan, omdat behandelen van de klachten nogal eens niet werkt. De klachten kunnen ertoe leiden dat men niet meer kan autorijden of dat men van baan moet wisselen. Ook de relaties tussen mensen kunnen hierdoor onder spanning komen te staan. Bijvoorbeeld: het kan in dergelijke situaties te zwaar worden om je kinderen of kleinkinderen op te tillen om een knuffel te geven. Het kan moeilijk zijn om hierover te praten, omdat dit nogal eens tot onbegrip leidt.

Een online zelfhulpprogramma is er op gericht om de beperkingen die door de pijn in het dagelijks leven ontstaan te verminderen. Een belangrijke vraag hierbij is: Wat vind je belangrijk in je leven en hoe kun je activiteiten uitvoeren die rekening houdend met je klachten hiermee in overeenstemming zijn? Zodanig dat de klachten een kleinere plek innemen en minder op de voorgrond staan waardoor de beperkingen in het dagelijks leven verminderen. De klachten worden als het ware omarmd zodanig dat ze als minder overheersend worden ervaren en het leven meer in balans wordt gebracht.

In het verhaal van de "verloren" zoon lezen we dat deze zijn deel van de erfenis, wat hij van zijn vader ontvangen had, erdoor jaste en uiteindelijk op zwart zaad bij de varkens zijn tijd moest doden. Door de hongersnood die toen heerste, dreigde hij van honger om te komen. De pijn van zijn mislukte leven dreef hem uiteindelijk terug naar de vader. Hij accepteerde als het ware zijn verlies en pijn en kwam tot bezinning. Wat vind ik belangrijk in mijn leven, wat brengt mijn leven weer in balans? Hij zal tot de conclusie zijn gekomen dat door zijn verkwistende en roekeloze gedrag zijn leven ernstig in gevaar is gekomen, zodanig dat het einde van zijn leven aanstaande leek. Hij had nog één wens: overleven en een uitweg vinden uit deze ellende.
 
Hij nam het radicale besluit om terug te gaan naar zijn vader. Hij had spijt van zijn bijna alles verwoestende uitzichtloze leven en kwam tot inkeer. Aan het eind van zijn terugtocht zag hij zijn vader staan met open armen om hem te omarmen, om hem een hug te geven. De vader wist dat vroeg of laat zijn doodgewaande zoon berouwvol terug zou keren naar hem. Zo is onze Vader in de hemel die uitziet naar de terugkeer van hen die Hem hebben verlaten. Hij ziet er naar uit om hen in zijn armen te omarmen.


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.