Kerkbalans 2024

Zondag 14 januari 2024 is de officiële start van de Kerkbalans actie 2024. Er is nagedacht hoe we de actie opnieuw zo efficiënt mogelijk kunnen laten verlopen. Een van de speerpunten zal zijn om iedereen te motiveren zoveel mogelijk online hun bijdrage toe te zeggen. Dat kunt u vanaf dit moment al doen. Via onderstaande button wordt u door dit proces geleid waarbij u om een registratienummer wordt gevraagd. Dit staat op uw toezeggingsformulier.

Bevestiging per mail
Bij het online opgeven van uw toezegging voor Kerkbalans 2024 zijn er vanaf woensdag 17 januari 19:15 tot dinsdag 23 januari 09:15 in tegenstelling tot wat er gecommuniceerd werd geen bevestiging verstuurd. Uw toezegging is wel bij ons binnengekomen en verwerkt.

Het probleem is inmiddels gevonden en opgelost.
Als u toch vragen hebt kunt u een mail sturen naar kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl

Doe hier uw toezegging

In de week van 15-20 januari 2024 worden de enveloppen op de gewone wijze bij u in de brievenbus gedaan. Daar zit een folder en een toezeggingsformulier in. Vervolgens krijgt u tot vrijdag 26 januari de gelegenheid om uw toezegging digitaal te doen. U mag ook het formulier inleveren in de brievenbus van het kerkelijk bureau. Op maandag 29 januari maakt het kerkelijk bureau nieuwe (hopelijk korte) lijsten voor de medewerkers. Tussen 30 januari en 2 februari gaan de medewerkers langs bij degenen van wie de toezegging nog niet (digitaal) is ontvangen, we denken daarbij m.n. aan onze oudere gemeenteleden voor wie digitaal toezeggen mogelijk lastig is. Op de envelop heeft de medewerker aangegeven wanneer dat zal zijn. Heeft u uw toezegging al digitaal gedaan, dan komen zij uiteraard niet meer bij u langs! Dat scheelt voor de bezorgers veel contactmomenten.

Tot slot, digitaal toezeggen bespaart veel werk voor het kerkelijk bureau. De toezeggingen worden automatisch verwerkt en hoeven niet meer handmatig ingevoerd te worden. Mogelijk vormt dit nog een extra stimulans voor u om uw toezegging digitaal in te vullen!

Kort samengevat, hoe helpt u het best en het veiligst:

  • Digitaal toezeggen, dit kan nu al, maar ook nadat u uw actie-envelop ontvangen hebt; graag tussen 15 en 26 januari. Er komt niemand aan deur om de retourenvelop op te halen.
  • Invullen van het antwoordformulier en dit afgeven in de brievenbus van het kerkelijk bureau; graag tussen 15 en 26 januari.
  • Laten ophalen tussen 30 januari en 2 februari, let op de tijd die op de envelop staat aangegeven en zorg ervoor dat de retourenvelop klaar ligt.
  • Bent u gewend om al eerder uw toezegging te voldoen (bijvoorbeeld om belastingtechnische redenen) , dan wordt uw betaling tevens verwerkt als een toezegging. U ontvangt wel de informatie-envelop half januari, maar er komt niemand om de retourenvelop op te halen.

Verkort overzicht begroting 2024
Het verkorte overzicht kunt u hier bekijken

Richtlijnen ter overweging
Als College van Kerkrentmeesters hebben we u willen helpen door een richtlijn op te stellen die u mee kunt nemen ter overweging.
Deze kunt u hier downloaden

Landelijke actie kerkbalans
De actie ‘kerkelijke bijdrage 2024’ van onze kerk is onderdeel van de landelijke ‘Actie Kerkbalans’. Lees meer informatie over de landelijke actie.