Antisemitisme, een groot kwaad dat begint met woorden

donderdag 11 april 2024 19:30

Antisemitisme, een groot kwaad dat begint met woorden Het Leerhuis Opstandingskerk in samenwerking met de Commissie Kerk en Israël, organiseert op D.V. donderdag 11 april vanaf 19.30 uur, de tweede avond over het onderwerp antisemitisme. Deze avonden vormen een tweeluik over dit zeer actuele en verdrietige thema.

Na de laffe terroristische aanval door Hamas op 7 oktober 2023 op Israël en de daaropvolgende reactie hierop door Israël, nam het aantal ernstige antisemitische incidenten enorm toe. Joden en Joodse instellingen zijn wereldwijd het slachtoffer van kleine en grote antisemitische uitingen en acties. Scheldpartijen, bedreigingen van Joodse mensen en instellingen en ook terroristische aanslagen binnen en buiten Israël lijken aan de orde van de dag te zijn. Het begint altijd met woorden! Antisemitisme: Wat is het, waar komt het vandaan en hoe kunnen we het herkennen en waar nodig weerspreken. Twee sprekers zullen elk op een van deze avonden ieder vanuit hun eigen expertise, een presentatie over dit onderwerp verzorgen.

Op woensdag 3 april zal Heimen Engeltjes, vanuit zijn ervaring als voormalig politiechef van een Nederlandse Inlichtingendienst en kennis als docent-onderzoeker in het Hoger Politieonderwijs aan de Nederlandse Politieacademie de hedendaagse uitingen en dreigingen van het antisemitisme, maar ook de historische herkomst met u delen. Wat zeggen de inlichtingendiensten over dit fenomeen en hoe bedreigend is het hedendaagse antisemitisme in combinatie met complottheorieën. Wat is het gif van de Protocollen van de Wijzen van Zion? Hoe werkt dog whistling (hondenfluitjes - codetaal) en de taal van zgn. fig leaves (vijgenbladeren - verhullend taalgebruik) in de verspreiding van antisemitisme in de politiek en propaganda. Hoe werkt het internet mee aan de verspreiding van dit giftige gedachtengoed? Is er een nieuwe vorm van de “vervangingstheologie” in opkomst in de vorm van een nieuw soort “übermenschen” in moderne uitingen van het Christendom en hoe is dat in ons land?

Op donderdag 11 april, zal de tweede avond worden verzorgd door ds. Kees Kant, verbonden aan Christenen voor Israël. Hij zal, ook vanuit de actuele situatie rond Israël, ons duiding van het antisemitisme geven aan de hand van de Bijbel. Op de website van Christenen voor Israël, verwoordt ds. Kant het als volgt: “Ik vind het erg belangrijk dat mensen weten van de plaats die God ook in onze tijd toekent aan Israël in Zijn heilsplan met de mensheid. Er zijn in onze wereld veel negatieve opvattingen en gevoelens over Israël. Onwetendheid en onverschilligheid zijn hiervan een grote oorzaak. Daarom vind ik het van belang dat iemand die zichzelf christen noemt, zich ook verdiept in Gods bedoelingen met Israël.’ De avonden vormen een tweeluik, maar zijn ook afzonderlijk bij te wonen en vrij toegankelijk.

Graag van tevoren even aanmelden op leerhuis@hervormdnunspeet.nl

Locatie: Kerkelijk centrum De Wheme bij de Hervormde Dorpskerk. Info: leerhuis@hervormdnunspeet.nl