Kerkblad

Naast de site is ook ons kerkblad een belangrijke informatiebron. De aankondigingen van kerkdiensten en verdere mededelingen over allerlei kerkelijke activiteiten zijn te lezen in ‘Hervormd Nunspeet’ dat om de 14 dagen op vrijdag verschijnt. Oude uitgaven zijn online inzichtelijk voor leden van de gemeente.

Het abonnementsgeld bedraagt € 25,00 per jaar. Nieuw in onze gemeente? Dan ontvangt u het kerkblad de eerste drie maanden gratis ter kennismaking.

Voor klachten omtrent bezorging of afwerking van het kerkblad, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, tel. 0341-252903 of kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl.

Aanleveren en inleveren kopij
In de regel verschijnt het kerkblad om de veertien dagen, in een enkel geval om de 3 weken. De kopij dient uiterlijk op de maandagmorgen voor 9.00 bij het kerkelijk bureau te zijn aangeleverd via de mail: kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl. Aanlevering kopij en verschijningsdata vindt u in dit overzicht.

Aanvraag abonnement kerkblad

Hieronder vragen we je de benodigde gegevens.
Na aanvraag krijgt u een automatische bevestiging

* Gegevens zijn verplicht om in te vullen