Commissie Kerk en Israël

Op 9 januari 1997 is door de Algemene Kerkenraad de Commissie Kerk en Israël geïnstalleerd.

Israëlskast Wheme

Als commissie hebben we in Kerkelijk centrum "De nieuwe Wheme" een kast met producten / spellen en boeken geplaatst die u mag lenen / gebruiken.
Neem gerust een kijkje in deze kast en gebruik deze zaken voor thuis.

Meer informatie
Israelkast-sionskerk.jpg
Bijbelstudies

Bekijk hier het overzicht aan bijbelstudies van Kerk en Israël.

Contactgegevens

Secretariaat: Dhr. E. Westerink, Smithstraat 30, Tel. (0341) 251869
Email: kerkenisrael@hervormdnunspeet.nl

Installatie van de commissie en formulering van uitgangspunten

Op 9 januari 1997 is door de Algemene Kerkenraad de Commissie Kerk en Israël geïnstalleerd.

De doelstelling van de commissie laat zich vertalen in de volgende uitgangspunten:

  • Het onderzoeken van de Heilige Schrift;
  • Het bestuderen van de Joodse geschiedenis;
  • Het gesprek met Israël;
  • De vorming en toerusting van de gemeente m.b.t. Israël;
  • De bestrijding van het antisemitisme;
  • De dienst aan Israël.