Commissie Kerk en Israël

Op 9 januari 1997 is door de Algemene Kerkenraad de Commissie Kerk en Israël geïnstalleerd.

Contactgegevens

Secretariaat: Dhr. E. Westerink, Smithstraat 30, Tel. (0341) 251869
Email: kerkenisrael@hervormdnunspeet.nl

Installatie van de commissie en formulering van uitgangspunten

Op 9 januari 1997 is door de Algemene Kerkenraad de Commissie Kerk en Israël geïnstalleerd.

De doelstelling van de commissie laat zich vertalen in de volgende uitgangspunten:

  • Het onderzoeken van de Heilige Schrift;
  • Het bestuderen van de Joodse geschiedenis;
  • Het gesprek met Israël;
  • De vorming en toerusting van de gemeente m.b.t. Israël;
  • De bestrijding van het antisemitisme;
  • De dienst aan Israël.