Commissie Kerk en Israël

Israëlskast in de Sionskerk

Welkom, kijk gerust eens rond! Even wat praktische informatie:

 • Bekijk hier het digitale overzicht van de inventaris.
 • De aanwezige boeken en spelletjes zijn te leen. Graag uw naam en verdere gegevens noteren in het uitleenschrift. (maximale uitleentermijn: 4 weken)
 • De boeken en materialen kunnen ook in de kindernevendienst/oppas gebruikt worden. (ook dan graag uw gegevens noteren)
 • Alle boeken en spelletjes staan vermeld op de inventarislijst van de Israëlkast en deze is te vinden op de website van Hervormd Nunspeet (www.hervormdnunspeet.nl)
 • De Sionskerk is tijdens het winterwerk de meeste avonden open. (evt. voor een ander tijdstip even overleggen met het beheerdersechtpaar Menno en Alette Polinder, Gerbrandystraat 99 tel.751852).
 • Contactpersoon voor de Israëlkast, namens de Commissie Kerk en Israël: Ria Bredewout (tel. 262010) Riabred@kpnmail.nl

Heb een goede tijd!

Bijbelstudies

Bekijk hier het overzicht aan bijbelstudies van Kerk en Israël.

Contactgegevens

Secretariaat: Dhr. E. Westerink, Smithstraat 30, Tel. (0341) 251869
Email: kerkenisrael@hervormdnunspeet.nl

Installatie van de commissie en formulering van uitgangspunten

Op 9 januari 1997 is door de Algemene Kerkenraad de Commissie Kerk en Israël geïnstalleerd.

De doelstelling van de commissie laat zich vertalen in de volgende uitgangspunten:

 • Het onderzoeken van de Heilige Schrift;
 • Het bestuderen van de Joodse geschiedenis;
 • Het gesprek met Israël;
 • De vorming en toerusting van de gemeente m.b.t. Israël;
 • De bestrijding van het antisemitisme;
 • De dienst aan Israël.