Seniorengespreksgroep Nunspeet- Noord

De seniorengespreksgroep Nunspeet-Noord is bedoeld voor 70-plussers (maar jongere senioren zijn ook welkom!). En…u kunt altijd een vriend of vriendin, buurman of buurvrouw, gelovig of niet, meenemen!

Wanneer en hoe vaak? Eén keer per maand, meestal op de derde dinsdag van de maand. Er wordt gewerkt met thema’s uit het programma Omega voor ouderen (opsteller ds. F. Roest uit Zeist) zoals Bidden, Leven bij de Bron, Nadenken over het levenseinde, etc. We zingen psalmen en andere liederen en bidden samen. Er is veel ruimte voor ieders inbreng en vertellen over eigen levenservaringen. 

Aanvangstijd: 15.15 uur (met koffie/thee) tot ongeveer 16.45 uur. De toegang is gratis. Er staat een collectebus. De opbrengst is bedoeld voor de voedselbank in Nunspeet.

Organisatie, aanmelding en gespreksleiding: Theo van Stuijvenberg en Wim Eilander, pastoraal werkers van de Hervormde Gemeente Nunspeet. Voor meer informatie? 06 25 19 99 86 / thvanstuijvenberg@hervormdnunspeet.nl of 06 15 96 12 09 / weilander@hervormdnunspeet.nl 

U mag ook spontaan binnenwandelen!