Adem

Geplaatst op 29-03-2024 in Column

Adem

Als de zon schijnt en de temperatuur stijgt, dan gaan veel mensen méér naar buiten om onder andere van de frisse buitenlucht te genieten. In deze tijd van het jaar ontvangen we dagelijks meer daglicht, waardoor in veel gevallen de stemming van mensen verbetert, de behoefte aan sociale contacten kan toenemen en ook het vakantiegevoel wordt aangewakkerd. Het zien van bloemen die in bloei staan, groenere landschappen en het warmere weer kunnen bijdragen aan een algeheel gevoel van vreugde en optimisme.

Niet alleen mensen genieten van het voorjaar. Ook de dieren laten zich meer zien en horen. Het voorjaar is voor veel dieren de tijd om zich voort te planten. Voedsel is er dankzij het voorjaar meestal meer dan voldoende, zodat de dieren kunnen groeien en gedijen. Vogels kwinkeleren, vlinders en andere insecten zijn uit hun overwintering gekomen en laten zien dat het voorjaar aantrekkelijk is. Ook planten floreren in deze periode en niet alleen bovengronds maar ook ondergronds. Aan het oog van mensen onttrokken is er veel gaande om dat wat wél zichtbaar is te laten groeien en bloeien. Knollen en bollen, bomen en struiken, veel ervan kunnen we in het voorjaar zien, proeven en ruiken. In deze tijd van het jaar lijkt vrijwel alles tot nieuw leven te komen.

Het voorjaar boodschapt ons op veel manieren dat er een nieuwe periode is aangebroken. Door te zien, ruiken, horen en voelen ervaren we dat nieuw leven in ontwikkeling is. Het oude is voorbij gegaan, het lijkt alles nieuw te worden. Het lijkt overeen te komen met het beeld van vele talen en tonen, zodat een ieder het kan verstaan. Het doet denken aan de Geest die alle talen spreekt, zodanig dat het iedereen kan bereiken.

De Geest wordt ook wel wordt vergeleken met adem en wind en die kunnen meerdere betekenissen hebben. Je kunt dan denken aan bewegende lucht zoals de wind die gedurende een periode in een bepaalde richting waait. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij heen gaat, zoals in Johannes 3 wordt vermeld. Naast het natuurverschijnsel wind, wordt de Geest ook wel aangeduid met adem. Frisse en zuivere lucht ademen we in en is onmisbaar om in leven te blijven. Het is dan ook beslist noodzakelijk om luchtverontreiniging zoveel mogelijk tegen te gaan. Niet alleen voor onszelf maar ook voor onze kinderen en volgende generaties. Maar ook voor de dieren en planten is zuivere en schone lucht van levensbelang.

De frequentie waarmee we ademen kan iets zeggen over onze stemming. Als we gespannen zijn, bijvoorbeeld omdat ons iets dwars zit of omdat we boos zijn, ademen we vaker: we zijn dan misschien wel opgejaagd. Ook intensief bewegen en sporten kan de ademhaling doen versnellen. Na een gezonde inspanning volgt vaak een periode van ontspanning, enthousiasme en blijheid.

Deze laatste stemming, de blijheid, doet denken aan psalm 150 waar de lof van God op veel manieren wordt bezongen. Allerlei instrumenten komen aan bod: de bazuin, luit en harp. Ook met de trommel, fluit, snarenspel en orgel wordt de lof van de Heer geprezen. Om te eindigen met blij klinkende cymbalen, een metalen slagwerkinstrument, wat God looft met vreugdegeluid. De psalm eindigt met een uitnodiging: Laat alles, dus naast de mensen ook de dieren en planten, de Heer God loven en prijzen.


Wilt u reageren naar aanleiding van deze column? Mail dan naar redactie@hervormdnunspeet.nl.
Klik hier voor een overzicht van alle columns.